Brytyjska Agencja Kosmiczna inwestuje 50 milionów funtów, aby zwiększyć możliwości komunikacji satelitarnej

Brytyjska Agencja Kosmiczna inwestuje 50 milionów funtów, aby zwiększyć możliwości komunikacji satelitarnej

Ważnym krokiem w rozwoju brytyjskiego przemysłu kosmicznego była niedawna deklaracja brytyjskiej Agencji Kosmicznej, że przeznaczy 50 milionów funtów na projekty komunikacji satelitarnej. Finansowanie, które jest częścią programu ARTES Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), będzie wspierało różnorodne działania, od tworzenia nowych systemów satelitarnych po włączanie technologii 5G do obecnej infrastruktury. Ta inwestycja nie tylko wzmocniłaby status Wielkiej Brytanii jako globalnej potęgi kosmicznej, ale także wzmocniłaby jej gospodarkę na wiele sposobów.


Jednym z głównych obszarów tego finansowania będzie włączenie technologii 5G do komunikacji satelitarnej. Dzięki temu możliwa będzie większa łączność między ludźmi a maszynami, otwierając nowe branże i usługi, takie jak drony i autonomiczny transport. Kolejnym kluczowym obszarem jest tworzenie sieci kosmicznych, które mają na celu wytworzenie substytutów naziemnych sieci kablowych. Brytyjska Agencja Kosmiczna chce również pomóc brytyjskim operatorom kosmicznym w rozszerzeniu ich działalności na arenie międzynarodowej poprzez wykorzystanie nowych technologii i modeli biznesowych.


Według ministra nauki George’a Freemana „Ulepszanie brytyjskich technologii kosmicznych i optymalizacja potencjału komercyjnego ma kluczowe znaczenie dla Narodowej Strategii Kosmicznej, jako część naszych celów, aby stać się główną siłą w kosmosie i budować na sektorze, który obecnie wnosi 16,5 miliarda dolarów do Wielkiej Brytanii gospodarka.” Więcej firm będzie miało szansę dołączyć do szybko rozwijającego się brytyjskiego sektora telekomunikacji kosmicznej dzięki wsparciu w wysokości 50 milionów funtów od brytyjskiej Agencji Kosmicznej, wspierając dalszy rozwój i odporność gospodarczą.


W Wielkiej Brytanii sektor łączności satelitarnej obsługuje już około 26 600 osób i generuje roczny wkład ekonomiczny w wysokości 10,4 miliarda funtów. Firmy będą miały szansę przejąć inicjatywę w tworzeniu nowej generacji technologii komunikacji satelitarnej dzięki finansowaniu z brytyjskiej Agencji Kosmicznej, umożliwiając lepszą łączność w odległych obszarach, większą przepustowość, mniejsze opóźnienia i zwiększone bezpieczeństwo.


Dyrektor generalny brytyjskiej Agencji Kosmicznej, dr Paul Bate, uznaje znaczenie tej inwestycji i deklaruje, że „jest to ekscytujący czas na aktywność w sektorze łączności satelitarnej, ponieważ świat zwiększa swoje zapotrzebowanie na te usługi do zarządzania biznesem, turystyką , bezpieczeństwo, infrastruktura, łączność i nie tylko”. Pieniądze pomogą brytyjskim firmom w zdobyciu niezbędnej wiedzy i ambicji, aby przejąć światową pozycję lidera na rynku łączności satelitarnej, co zaowocuje stworzeniem miejsc pracy i dodatkowymi inwestycjami.


Poprzednie brytyjskie projekty wspierane przez ARTES odniosły wielki sukces, a programy takie jak Sunrise i Pioneer współpracowały z przedsiębiorstwami w celu budowy nowej infrastruktury oraz zapewnienia szybkiego i przystępnego cenowo dostępu do przestrzeni dla nowych usługodawców. Dzięki ostatniej inwestycji w tę inicjatywę w wysokości 190 milionów funtów Wielka Brytania jeszcze bardziej umocniła swoją pozycję głównego inwestora w ARTES.


Finansowanie przez Brytyjską Agencję Kosmiczną projektów komunikacji satelitarnej kwotą 50 milionów funtów stanowi znaczący punkt zwrotny w ekspansji i rozwoju krajowego przemysłu kosmicznego. Pozycja Wielkiej Brytanii jako dominującej siły w kosmosie zostanie wzmocniona dzięki tej inwestycji, która będzie miała również duży pozytywny wpływ na gospodarkę kraju. Umożliwi wdrażanie nowych technologii, tworzenie kreatywnych nowych systemów oraz rozszerzanie obecnych usług.

Filip Wolański