Jak Teleskop Webba rewolucjonizuje astronomię, odkrywając nowe galaktyki i zmienia nasze postrzeganie przeszłości

Jak Teleskop Webba rewolucjonizuje astronomię, odkrywając nowe galaktyki i zmienia nasze postrzeganie przeszłości

Wszechświat jest ogromny i pełen tajemnic. Szacuje się, że najwcześniejsze gwiazdy i galaktyki powstały 13,8 miliarda lat temu. Naukowcy byli w stanie zagłębić się w historię wszechświata i zrozumieć jego ewolucję dzięki postępowi technologicznemu i potężnym teleskopom. W tym aspekcie Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST) zmienił reguły gry, ponieważ umożliwia naukowcom badanie „Kosmicznego Brzasku”, czasu w historii Wszechświata, kiedy powstały pierwsze gwiazdy, galaktyki i czarne dziury .


JWST jest w stanie obserwować gwiazdy we wczesnych galaktykach i dać dokładniejszy obraz ich form. Zbiera również światło emitowane przez gazy odległych galaktyk, które przypominają świetlówki. Astronomowie mogą analizować światło i ustalać pierwiastki obecne w gazach za pomocą procesu zwanego spektroskopią. Astronomowie mogą teraz badać wczesny kosmos w sposób, który wcześniej był niemożliwy dzięki tym nowym danym.


JWST znalazł więcej kandydatów na wczesne galaktyki, niż oczekiwano, a formy galaktyk zaskoczyły naukowców. Zespół pod kierownictwem profesora i dyrektora Laboratorium Astrofizyki Wielofalowej Jeyhana Kartaltepe zbadał 850 wczesnych galaktyk sprzed 11–13 miliardów lat. Badanie wykazało, że galaktyki w młodym wszechświecie miały różne kształty, w tym dyski, co sugeruje, że ewolucja galaktyk rozpoczęła się znacznie wcześniej niż wcześniej sądzono. Nawet przy zmienionych skalach czasowych powstawania, te nowe dowody potwierdziły niektóre z najdokładniejszych hipotez i symulacji komputerowych wczesnego kosmosu.

Galaktyki „zielony groszek” to intrygujące odkrycie spektroskopii JWST. James Rhoads, astronom pracujący poza naszą galaktyką, omówił spektroskopię młodych galaktyk i to, jak dane przypominają grupę pobliskich galaktyk zwanych „zielonym groszkiem”. Te okrągłe obłoki gazu znajdują się w sąsiednim kosmosie i mają profile spektroskopowe przypominające trzy stare galaktyki odkryte, gdy Wszechświat miał około 5% obecnego wieku, czyli 700 milionów lat. To odkrycie wywołało większe zainteresowanie badaniem wczesnego kosmosu i wszelkich ukrytych tajemnic, jakie może mieć.

Podsumowując, Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST) okazał się kluczowym narzędziem w odkrywaniu tajemnic wczesnego kosmosu. Jego zwiększone możliwości umożliwiły astronomom wykrycie większej liczby wczesnych kandydatów na galaktyki i dokładne zbadanie ich kształtów. Drobne sygnały uwalniane przez gaz w odległych galaktykach zostały również wykryte przez JWST dzięki jego wrażliwości na światło. Odkrycia te dają naukowcom bardzo potrzebne okno na ewolucję kosmosu, umożliwiając im dokładniejsze zrozumienie, jak powstał świat. Dowiadujemy się nowych rzeczy na niektóre z najważniejszych tematów astrofizyki dzięki danym JWST, które również pomagają nam w zrozumieniu początków wszechświata. JWST pogłębia naszą wiedzę na temat pochodzenia wszechświata i rzuca światło na jego tajemnice z każdym nowym odkryciem.

Julia Rządzińska