Kluczowe odkrycia i wnioski z podróży Perseverance na Marsa

Kluczowe odkrycia i wnioski z podróży Perseverance na Marsa

W ciągu prawie dwóch lat eksploracji łazik Perseverance NASA dokonał kilku ważnych odkryć i odkryć. Najnowszym i najbardziej znaczącym osiągnięciem łazika było utworzenie pierwszego w historii magazynu do przechowywania próbek marsjańskiej gleby. Magazyn, który znajduje się w obszarze Three Forks w kraterze Jezero, ma 10 probówek. Reprezentują różne cechy geologiczne Marsa.


Aby rury mogły być bezpiecznie odzyskane przez misję NASA-ESA Mars Sample Return w przyszłości, magazyn musiał zostać zbudowany ze skrupulatnym planowaniem i nawigacją. Próbki pozostaną na powierzchni Marsa jako kopie zapasowe zestawu przechowywanego na pokładzie przez Perseverance. Dostarczenie próbek do lądownika pobierania próbek w ramach działań związanych z powrotem na Ziemię będzie odbywać się przede wszystkim w ten sposób. Magazyn służy jako niezbędne wsparcie na wypadek, gdyby Perseverance z jakiegokolwiek powodu nie było w stanie przetransportować próbek.


Oczekuje się, że próbki przechowywane w magazynie zapewnią fantastyczny przekrój wydarzeń geologicznych, które miały miejsce w Jezero wkrótce po utworzeniu krateru około cztery miliardy lat temu. Rdzenie ze skał osadowych i magmowych pomogą w poznaniu przeszłości Marsa. Może to potencjalnie dostarczyć informacji na temat starożytnego życia drobnoustrojów. Skały osadowe mają szczególne znaczenie, ponieważ mogą zawierać ślady biologii prehistorycznej.


Perseverance zbiera próbki skał parami w ramach swojej kampanii badawczej. Skały te zostały sklasyfikowane przez naukowców z misji jako „znaczące naukowo”. Każda para ma teraz jedną próbkę w skrupulatnie zorganizowanym magazynie, a drugą połowę w Perseverance. Łazik pozostawił również próbkę powietrza i rurkę „świadka”. Służą one do sprawdzania, czy pobierane próbki nie są skażone substancjami, które łazik przywiózł z Ziemi.


Perseverance przechodzi obecnie do kolejnego etapu swojej misji. „Jednostka krzywoliniowa” to miejsce nowej kampanii naukowej. Jest to marsjańska mierzeja zbudowana z mułu, który wiele lat temu osadził się w zakolu jednego z koryt rzecznych wpływających do krateru Jezero. Zespół naukowy jest optymistą co do tego, że jednostka krzywoliniowa będzie fantastyczną lokalizacją do poszukiwania intrygujących wychodni piaskowca, a nawet mułowca, a także do obserwacji procesów geologicznych zachodzących poza fizycznymi granicami krateru.


Wystrzelenie małego marsjańskiego helikoptera o nazwie Ingenuity, pierwszego pojazdu, który samodzielnie latał na innej planecie, było jednym z największych osiągnięć Perseverance. Ingenuity wciąż znajduje się w fazie demonstracji operacyjnej po zakończeniu swojego dziewiczego 30-dniowego lotu demonstracyjnego technologii.


Dwa lata spędzone na Marsie przez Perseverance przyniosły już ważne wnioski. Znaczącym osiągnięciem dla działań na innej planecie jest utworzenie pierwszego w historii magazynu próbek marsjańskiej gleby. Próbki przechowywane w magazynie rzucą światło na geologiczną przeszłość Marsa. Oczekuje się, że poza granicami krateru Jezero kontynuacja misji łazika w obszarze jednostki krzywoliniowej pozwoli odkryć jeszcze bardziej fascynujące wychodnie i procesy geologiczne. Misja Perseverance wciąż motywuje i pogłębia naszą wiedzę o Marsie.

Jarosław Antoszczyk