Pierwsza szczegółowa mapa NASA ujawnia rozmieszczenie wody na Księżycu

Pierwsza szczegółowa mapa NASA ujawnia rozmieszczenie wody na Księżycu

Należący do NASA teleskop SOFIA dokonał znaczącego postępu w eksploracji Księżyca. Dzieje się tak po niedawnym odkryciu znacznej ilości wody na południowym biegunie Księżyca. W lutym 2022 r. powstała nowa mapa, która pokazuje obecność wody uwięzionej na zacienionych zboczach gór i w zaciemnionych obszarach kraterów. Zrobili to astronomowie, którzy za pomocą teleskopu przeskanowali prawie 230 000 kilometrów kwadratowych powierzchni Księżyca. Poszczególne góry, krawędzie kraterów i zmiany między dzienną a nocną stroną gór można zidentyfikować na podstawie danych dotyczących wody na mapie.


W poprzednich badaniach znaleziono tylko wodór i tlen, co stanowiło jedynie słabe wskazanie obecności wody. W 2020 r. obserwacje SOFIA wykazały jednak istnienie prawdziwej wody. Dodatkowo nowe obserwacje pokazują, gdzie i ile jest go na Księżycu. Zespół koncentruje się na kilku potencjalnych miejscach lądowania dla przyszłych misji księżycowych. Jednak mapa danych SOFIA jest pierwszą z wielu map wody księżycowej, które powstaną w wyniku tych badań.


Region, który zostanie pokryty na jednej z kolejnych map SOFIA, będzie zawierał pasmo górskie znane jako Mons Mouton. To będzie główny cel misji VIPER na Księżyc w 2024 roku. Za pomocą tej mapy zespół bada, w jaki sposób gromadzi się woda w różnych księżycowych warunkach środowiskowych. Przyszłe misje naukowe będą miały kontekst regionalny. Dzieje się tak dzięki informacjom zawartym na mapie, które będą przydatne w możliwych lokalizacjach poszukiwawczych programu Artemis.


Artemis III, którego celem jest wylądowanie astronautów w pobliżu bieguna południowego Księżyca, ma zostać wystrzelony w 2025 r. Znalezienie wody na Księżycu może być niezbędnym źródłem długoterminowego pobytu tam ludzi. Artemida III może szybko stać się początkiem długoterminowej obecności człowieka na Księżycu. Będzie to jednak zależało od tego, czy okaże się, że woda jest zasobem, który można łatwo pozyskać.


Obserwacje dokonane przez SOFIA są przełomowe i będą miały duży wpływ na przyszłe badania księżycowe i kosmiczne. Odkrycie wody na Księżycu stwarza kilka możliwości dla kolejnych misji i badań naukowych. Planowane mapy wody księżycowej pomogą nam lepiej zrozumieć rozmieszczenie wody na Księżycu. Ponadto dostarczy ważnej wiedzy dla nadchodzących misji i badań naukowych. Lądowanie ludzi na Księżycu i utrzymanie tam długoterminowej obecności to dwa cele programu NASA Artemis, który czyni znaczne postępy w realizacji obu celów.

Krzysztof Hajdas