Satelita SWOT NASA uległ awarii na orbicie, co wpłynęło na możliwości monitorowania wody

Satelita SWOT NASA uległ awarii na orbicie, co wpłynęło na możliwości monitorowania wody

Satelita NASA Surface Water and Ocean Topography (SWOT) doświadczył awarii instrumentu. Ta awaria ogranicza jego zdolność do monitorowania wody. SWOT został wdrożony 16 grudnia 2022 r. Został zaprojektowany do szczegółowego mapowania wody na Ziemi. Główny instrument badawczy satelity, radarowy interferometr pasma Ka (KARIN), nagle przestał działać. Według urzędników NASA przyczyną problemu z misją statku kosmicznego jest problem z podsystemem wzmacniacza dużej mocy. Przyczyna problemu nie jest jeszcze znana. Jednak inżynierowie podejmują systematyczne wysiłki, aby zrozumieć sytuację i wznowić działalność.


Aby zrozumieć, w jaki sposób zmiany klimatu wpływają na poziom wody na Ziemi, instrument KARIN jest niezbędny do misji satelity. Instrument KARIN mapuje wody powierzchniowe w 2 wymiarach. Posiada dwie anteny. Te bliźniacze anteny są oddalone od siebie o około 33 metry. Wytwarzają impuls radarowy, który jest odbierany przez obie anteny po odbiciu od Ziemi. 1,3 miliona mil rzek, miliony jezior i trudnych do pobrania prób linii brzegowych może zostać zbadanych podczas jego działania. Ta wiedza ma kluczowe znaczenie dla pomocy międzynarodowym partnerom w zrozumieniu, w jaki sposób dwutlenek węgla przyczynia się do globalnego ocieplenia. Ponadto globalni partnerzy mogą zdobyć większą wiedzę na temat jego wpływu na poziom wody.


Przedstawiciele NASA oświadczyli, że po ponownym uruchomieniu instrumentu KARIN misja będzie kontynuować zadania związane z uruchomieniem i kalibracją od marca do czerwca. Robi się to w celu weryfikacji poprawności danych przed rozpoczęciem działalności naukowej w lipcu 2023 r. Celem misji SWOT jest dostarczenie precyzyjnych i wiarygodnych danych na temat zasobów wodnych Ziemi. Misja jest prowadzona wspólnie przez NASA i CNES.


Pomimo niepowodzenia NASA jest przekonana, że będzie w stanie naprawić możliwości satelity i osiągnąć cele misji. Rząd zamierza udostępnić dane zebrane przez satelitę ogółowi społeczeństwa. Ponadto NASA opracowała również przyjazne dla użytkownika narzędzia, które umożliwiają społecznościom dostęp do danych i wykorzystywanie ich do planowania i monitorowania lokalnych poziomów wody.


Satelita SWOT został wystrzelony przez rakietę SpaceX Falcon 9 z kalifornijskiej bazy sił kosmicznych Vandenberg. Osiągnięcie to było efektem współpracy wielu podmiotów. Projekt obejmował również wkłady kilku agencji kosmicznych. Obejmowały one Kanadyjską Agencję Kosmiczną i Brytyjską Agencję Kosmiczną, oprócz NASA i CNES. Jest to znaczące przedsięwzięcie o szerokich implikacjach dla zrozumienia zasobów wodnych naszego świata i ich podatności na zmiany klimatu.


Awaria instrumentu satelity SWOT miała istotny negatywny wpływ na jego zdolność do monitorowania wody. NASA próbuje rozwiązać problem. Oczekuje się, że w nadchodzących miesiącach misja będzie kontynuować zadania związane z uruchomieniem i kalibracją. Znaczący wspólny wysiłek wielu podmiotów mający na celu dostarczenie dokładnych i wiarygodnych danych na temat zasobów wodnych Ziemi jest reprezentowany przez satelitę SWOT. Wkrótce planowane jest upublicznienie danych z satelity. Ma to umożliwić społecznościom wykorzystanie go do planowania i śledzenia lokalnych poziomów wody.

Jarosław Antoszczyk