Badanie ujawnia wpływ prądów oceanicznych na rotację lodowej skorupy Europy

Badanie ujawnia wpływ prądów oceanicznych na rotację lodowej skorupy Europy

Koncepcja życia pozaziemskiego od dłuższego czasu jest źródłem fascynacji zarówno naukowców, jak i ogółu społeczeństwa. A najnowsze badania z Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA, które zostały opublikowane w JGR: Planety, dostarczają więcej dowodów na to, że poza naszym światem istnieje życie. Badanie pokazuje wpływ prądów oceanicznych na rotację skorupy lodowej Europy. Wskazuje to, że wewnętrzny ocean księżyca może przesuwać skorupę lodową. Prawdopodobnie może przyspieszać i zwalniać swój obrót w czasie.


Ze względu na swój potencjał podtrzymywania życia Europa, jeden z największych księżyców Jowisza, od dawna przyciąga uwagę badaczy. Zgodnie z wcześniejszymi badaniami lodowa powierzchnia Europy najprawdopodobniej swobodnie się unosiła. Obracał się w tempie odmiennym od tempa wewnętrznej skalistej powierzchni i oceanu. Najnowsze badanie jest jednak pierwszym, które pokazuje, w jaki sposób rotacja lodowej skorupy Europy może być spowodowana prądami oceanicznymi.


Aby wyciągnąć wnioski, naukowcy symulowali ruch prądów oceanicznych Europy za pomocą modelowania komputerowego. Naukowcy obliczyli opór lub siłę poziomą. Jest to siła, z jaką ocean księżyca działa na warstwę lodu nad nim. Celem było określenie, w jaki sposób siła prądów oceanicznych i ich odporność na lodową powierzchnię przyczyni się do cech geologicznych obserwowanych na zewnątrz Europy. Symulacje wykazały, że grzbiety i pęknięcia na powierzchni księżyca mogą być konsekwencją lodowej skorupy. Lodowa skorupa stopniowo wydłuża się i zapada, gdy jest popychana i ciągnięta przez prądy oceaniczne w czasie.


Fakt, że misja NASA Europa Clipper może rzucić więcej światła na wirowanie lodowej skorupy Europy, czyni te badania szczególnie intrygującymi. Naukowcy będą w stanie precyzyjnie określić prędkość obrotową lodowej skorupy. Dzięki analizie danych zebranych przez sondę, zadanie to zostanie wykonane. Misja przyjrzy się pozycjom charakterystyk powierzchni lodu. Celem jest ocena, czy lodowa skorupa Księżyca przesunęła się w czasie,


Hamish Hay, naukowiec z Uniwersytetu Oksfordzkiego i główny autor badania, stwierdził, że teraz, gdy jesteśmy świadomi potencjalnego związku między wewnętrznymi oceanami obu planet a ich powierzchniami. Dzięki temu możemy dowiedzieć się więcej o przeszłości geologicznej zarówno ich, jak i Europy. Wykorzystanie tych badań może być przydatne do zrozumienia, w jaki sposób prędkości obrotowe innych światów oceanicznych ewoluowały w czasie.


Wyniki podkreślają również, jak ważne jest zrozumienie, w jaki sposób cyrkulacja oceaniczna funkcjonuje w środowiskach pozaziemskich. Naukowcy stworzyli szczegółowe symulacje oceanu Europy, korzystając z metod opracowanych do badania oceanu na Ziemi. To pozwala im zbadać subtelności cyrkulacji wody oraz wpływ na nią ogrzewania i chłodzenia.


Głównym celem naukowym misji Europa Clipper jest znalezienie wszelkich potencjalnych siedlisk życia, które mogą istnieć pod lodowym księżycem Jowisza. Dokładne zbadanie Europy przez misję będzie przydatne dla badaczy. Pomoże im to w zrozumieniu astrobiologicznego potencjału nadających się do zamieszkania światów poza Ziemią.

Jarosław Antoszczyk