Tajemnicza powstania życia na Ziemi i innych planetach jest coraz bliższa rozwiązania

Tajemnicza powstania życia na Ziemi i innych planetach jest coraz bliższa rozwiązania

Jedną z największych tajemnic we wszechświecie jest pochodzenie życia, a naukowcy od dawna próbują to rozgryźć. Podczas poszukiwań napotkano kilka trudności. Nikt nie może całkowicie zgodzić się co do tego, jak powstało życie, co jest jednym z nich. Jednak ostatnie badania metali, które były obecne, gdy życie po raz pierwszy powstało na Ziemi, okazały się kluczowe. Pomaga w dodaniu świeżego wglądu do tej układanki.


Badanie prowadzi grupa z University of Rochester. Aby przeanalizować środowisko wczesnej Ziemi, zespół wykorzystuje metodologię kryminalistyczną. Badają skład płynów w najwyższej warstwie Ziemi. Korzystając z tych informacji, mogą określić, które metale były dostępne dla pierwszych form życia. Ta informacja jest kluczowa, ponieważ metale są niezbędne w różnych procesach biologicznych w organizmach żywych.


Badanie zespołu przyniosło już zaskakujące wyniki. Jako ilustrację doszli do wniosku, że miedź była prawdopodobnie niedostępna, gdy powstało życie. Dowody te przeczą różnym hipotezom pochodzenia życia. Prebiotyczna zupa chemiczna, która napędzała te modele, była głównie napędzana miedzią. Z tej chemicznej zupy mogły narodzić się pierwsze formy życia. Zespół jest w stanie zawęzić pulę potencjalnych rozwiązań w dążeniu do odkrycia prawdziwego pochodzenia życia, wykluczając miedź jako kandydata.
Spostrzeżenia zespołu badawczego mogą mieć również dalsze zalety. Może wspierać wysiłki na rzecz znalezienia życia pozaziemskiego, oprócz wspierania wysiłków na rzecz zrozumienia powstania życia.


Według Dustina Trail: „Nasze badania ujawniają, że metale… mogą działać jako kluczowe powiązania między„ stałą ” Ziemią a rozwijającymi się systemami biologicznymi na powierzchni Ziemi. Tworzenie eksperymentów z myślą o tej wiedzy może poprawić nasze zrozumienie pochodzenia życia.” Na Uniwersytecie w Rochester Dustin jest profesorem nauk o ziemi i środowisku.


Biorąc wszystko pod uwagę, badania zespołu stanowią fascynujący postęp w trwającym polowaniu na pochodzenie życia. Pogłębia nasze zrozumienie jednej z największych tajemnic kosmosu, oferując świeże metody i perspektywy. Stanowi również przykład wartości przyjęcia strategii kryminalistycznej w celu zrozumienia wczesnej Ziemi i miejsca, w którym pojawiło się życie. Eksperymenty zaprojektowane z myślą o tej wiedzy poprawią nasze zrozumienie pochodzenia życia.

Krzysztof Hajdas