Ryczałt energetyczny dla emerytów i wdowów – kto na niego może liczyć?

Ryczałt energetyczny dla emerytów i wdowów – kto na niego może liczyć?

Opłacenie rachunków ze skromnej emerytury to dla wielu starszych ludzi wyzwanie ponad miarę. Są jednak specjalne dodatki, m.in. ryczałt energetyczny w wysokości 255 zł.

Emerytom, posiadającym status kombatanta, a także m.in. wdowom i wdowcom przysługuje tzw. ryczałt energetyczny. To dodatkowe świadczenie pieniężne, dzięki któremu można obniżyć koszty związane z opłatami za korzystanie z energii elektrycznej, gazu i cieplnej.

Wysokość ryczałtu energetycznego od 1 marca 2023 r. wynosi 255,17 zł. Dodatek przysługuje co miesiąc:
– kombatantom i innym osobom uprawnionym,
– żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,
– wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych,
– wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę.

Osoby, którym przysługuje dodatek w postaci ryczałtu energetycznego, muszą złożyć odpowiednie dokumenty w placówkach ZUS. Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego (ZUS-ER-DKK-01) można znaleźć online lub odebrać osobiście. Dodatkowo, konieczne jest posiadanie decyzji szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub zaświadczenia Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Oprócz ryczałtu energetycznego, emeryci mogą także starać się o przyznanie świadczenia 500 plus, które jest przeznaczone dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wniosek można złożyć w placówce ZUS, przesłać pocztą lub za pośrednictwem internetowej Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Warunkiem jest, aby suma świadczenia i emerytury lub renty nie przekraczała ustalonej kwoty.

W tym roku emerytom przysługuje także wypłata „czternastek” – dodatkowe pieniądze wypłacane wraz z emeryturami i rentami. Wysokość świadczenia zależy od kwoty emerytury lub renty, jednak co najmniej wynosi 1588,44 zł brutto.

Julia Rządzińska