Dodatek pielęgnacyjny dla emerytów w wieku powyżej 75 lat

Dodatek pielęgnacyjny dla emerytów w wieku powyżej 75 lat

Trzynastki i czternastki to nie jedyne dodatki, z których mogą skorzystać emeryci. Seniorzy, którzy mają co najmniej 75 lat, mogą otrzymać także tzw. dodatek pielęgnacyjny. Przysługuje on również osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnego życia. Ubieganie się o ten dodatek jest możliwe w Polsce od dawna, zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny w przypadku osiągnięcia 75. roku życia, nie trzeba składać wniosku do ZUS-u. Jest on przyznawany automatycznie i wypłacany wraz z emeryturą. Natomiast w przypadku całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego, tj. dokumentu OL-9.

Warto jednak podkreślić, że istnieje pewne ograniczenie dotyczące tego dodatku. Nie przysługuje on osobom przebywającym w zakładzie opiekuńczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że opuszczają go na okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.

Obecnie wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 294,39 zł i wypłacany jest co miesiąc razem z emeryturą. Od marca 2024 roku przewiduje się ponowne podwyższenie tego dodatku, jednak dokładna kwota nie jest jeszcze znana. Dodatek pielęgnacyjny, podobnie jak emerytury, podlega waloryzacji zgodnie z wskaźnikiem dołączanym do emerytury lub renty.

Dodatek pielęgnacyjny stanowi dodatkowe wsparcie finansowe dla seniorów w wieku powyżej 75 lat, którzy są w potrzebie ze względu na swoje zdrowie i samodzielność.

Jarosław Antoszczyk