Program wsparcia dla przemysłu energochłonnego w Polsce

Program wsparcia dla przemysłu energochłonnego w Polsce

Resort rozwoju i technologii poinformował, że we wtorek rząd przyjął program wsparcia dla przemysłu energochłonnego, związany z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 roku. Celem tego wsparcia jest złagodzenie skutków wzrostu cen energii i gazu, poparcie ciągłości działalności firm oraz utrzymanie miejsc pracy.

Polski przemysł nadal odczuwa negatywne skutki kryzysu energetycznego, spowodowanego przez działania Rosji i wojnę na Ukrainie. Pomimo spadających aktualnie rynkowych cen energii i gazu, wiele firm ma długoterminowe kontrakty oparte na wyższych cenach z poprzedniego roku. Powiązane z tym koszty stanowią zagrożenie dla płynności finansowej wielu przedsiębiorstw przemysłowych.

W nowej odsłonie programu wsparcia rozszerzono grono firm, które mogą ubiegać się o pomoc. Dotyczy to wszystkich firm energochłonnych z sekcji B i C PKD, czyli przedsiębiorstw z całego sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego.

Budżet tegorocznej edycji programu wsparcia wynosi 5,5 mld zł, a około 3 tysiące firm jest uprawnionych do udziału. Nabór wniosków ma ruszyć jeszcze w sierpniu, po notyfikacji Komisji Europejskiej. Przedsiębiorcy będą mieli 14 dni na składanie wniosków.

Firmy z sektora energochłonnego będą mogły ubiegać się o pomoc podstawową lub zwiększoną. Pomoc podstawowa obejmuje refundację w dwóch turach – za pierwsze i drugie półrocze 2023 roku. Z kolei pomoc zwiększona jest wypłacana jako zaliczka za cały rok 2023.

W przypadku pomocy podstawowej, uprawnione są wszystkie firmy energochłonne prowadzące przeważającą działalność w sekcji B lub C PKD. Firmy, których koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 roku wyniosły co najmniej 3% wartości produkcji sprzedanej, uzyskają pomoc w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych do 4 mln euro dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych zarejestrowanych w Polsce.

Pomoc zwiększona będzie dostępna dla firm spełniających dodatkowe warunki, takie jak przeważająca działalność w branżach narażonych na utratę konkurencyjności, ujemny wynik finansowy EBITDA lub spadek tego wskaźnika o 40% w porównaniu do 2021 roku, oraz przedstawienie planu zwiększenia efektywności energetycznej do końca pierwszego kwartału 2024 roku.

W 2022 roku, w ramach programu wsparcia dla branż energochłonnych, pomoc w wysokości ponad 2,3 mld zł trafiła do 195 firm.

Paweł Banaś