Sezon dywidendowy trwa – Sprawdź spółki z wysokimi stopami dywidendy

Sezon dywidendowy trwa – Sprawdź spółki z wysokimi stopami dywidendy

Sezon dywidendowy w Polsce w pełni, a wiele spółek ogłasza wypłatę dywidendy. Na Giełdzie Papierów Wartościowych znajduje się kilkadziesiąt spółek, które planują wypłatę dywidendy w 2023 roku. Wśród nich są spółki oferujące wysokie stopy dywidendy, sięgające nawet 6% lub 9%.

W sierpniu i w kolejnych miesiącach zostaną rozdysponowane zyski co najmniej 36 spółek notowanych na GPW. W tej grupie można znaleźć firmy z długą historią wypłat dywidendy i dobrymi wynikami finansowymi. Niektóre z tych spółek wypłacą dywidendę jeszcze w tym sezonie.

Jedną z najbardziej interesujących spółek jest Trans Polonia (#TRN), która obecnie oferuje najwyższą stopę dywidendy przekraczającą 10%. Wypłata wynosi 0,50 zł na jedną akcję i jest wyższa od skonsolidowanego zysku na akcję. Wysoka suma do podziału wynika z przeznaczenia 25% zysku jednostkowego, który znacznie wzrósł dzięki otrzymanej dywidendzie od jednostek zależnych.

Grupa Kęty (#KTY) od 13 lat regularnie wypłaca dywidendy. W tym roku inwestorzy otrzymają 62,50 zł na jedną akcję, co pokrywa się z regularnym wzrostem wyników spółki. Niestety, kilka ostatnich kwartałów charakteryzowało się spadkiem przychodów i zysków, co może być przyczyną obecnie bardzo wysokiej stopy dywidendy wynoszącej 9,2%.

Na liście spółek z wysokimi stopami dywidendy znalazły się również dwie spółki kontrolowane przez Skarb Państwa – Orlen (#PKN) i PZU (#PZU). Orlen wypłaci 5,50 zł na jedną akcję, co jest najwyższą dywidendą w historii spółki. PZU oferuje dywidendę w wysokości 2,40 zł na akcję.

Inne spółki z wysokimi stopami dywidendy to m.in. Stalprofil (#STF), Bumech (#BMC) i Wikana (#WIK). Stalprofil już od 23 lat regularnie wypłaca dywidendy. W tym roku inwestorzy otrzymają 0,74 zł na akcję.

Poniżej znajduje się tabela z ogłoszonymi wypłatami dywidend, w której można zobaczyć aktualne stopy dywidendy oraz szczegóły dotyczące dat i kwot. To jednak nie jest zamknięta lista, ponieważ na jesieni można spodziewać się kolejnych propozycji dywidend od spółek z przesuniętym rokiem obrotowym.

[Pełna tabela z ogłoszonymi wypłatami dywidend]

Julia Rządzińska