Zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy

Zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy

Nowe przepisy dotyczące renty rodzinnej dla wdowców i wdów wprowadzają rentę w wysokości 7600 złotych. Renta rodzinna jest przyznawana osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Celem zmian jest zapewnienie większego wyboru i lepszych możliwości dla osób starszych.

Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie przechodzi przez proces legislacyjny. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej osób, które mają problemy z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji. Szacuje się, że z nowego rozwiązania mogłoby skorzystać około 1,3 – 1,5 miliona emerytów, którzy cierpią z powodu inflacji, a waloryzowane emerytury nie są w stanie im pomóc w trudnych sytuacjach finansowych.

Nowe przepisy wprowadzają również górny limit dla renty wdowiej, który wyniesie 7600 złotych i nie będzie mógł przekroczyć trzykrotności miesięcznej kwoty średniej emerytury wypłacanej przez ZUS.

Projekt przewiduje, że wdowa lub wdowiec zachowaliby swoje świadczenie oraz otrzymaliby dodatkowo 50 procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Drugą opcją byłoby pobieranie całej renty rodzinnej oraz 50 procent własnego świadczenia. Osoby, które mają prawo do renty rodzinnej oraz emerytury lub renty z ZUS, KRUS, wojska lub policji, mogłyby wybrać dla siebie bardziej korzystne świadczenie oraz zrezygnować z 50 procent swojego świadczenia.

Obecnie po śmierci małżonka małżonek nie może odziedziczyć emerytury, tylko otrzymuje rentę rodzinną w wysokości 85 procent emerytury zmarłego małżonka. Według statystyk korzystają z tej możliwości głównie kobiety, których świadczenie jest niższe. Wysokość przyznanej renty rodzinnej zależy od wysokości emerytury i jest określana przez ZUS w stawkach procentowych, wynoszących 85%, 90% lub 95% świadczenia zmarłego, w zależności od liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej.

Renta wdowia została przedstawiona Sejmowi dzięki zaangażowaniu OPZZ i Lewicy, które wspólnie zbierały podpisy pod projektem ustawy.

Jarosław Antoszczyk