Czy renta wdowia wejdzie w życie?

Czy renta wdowia wejdzie w życie?

Renta wdowia to propozycja Lewicy mająca na celu pomóc emerytom, których małżonkowie zmarli. Obecnie wdowcom przysługuje renta rodzinna w wysokości 85 proc. wyższego świadczenia emerytalnego. Według projektu obywatelskiego Lewicy, emeryci mogliby zachować swoje świadczenie po śmierci współmałżonka i otrzymać dodatkowo 50 proc. renty rodzinnej, lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i dodatkowo otrzymywać 50 proc. swojej emerytury. Warto jednak zaznaczyć, że suma tych świadczeń nie mogłaby przekroczyć trzykrotności średniej emerytury, czyli 7625 złotych.

Od 8 listopada trwała zbiórka podpisów w celu poparcia tego projektu. Aby trafił on pod obrady Sejmu, konieczne było zebranie 100 tys. podpisów. Lewica poinformowała w kwietniu o zebraniu ponad 200 tys. podpisów. Projekt ustawy wprowadzającej wdowie emerytury ma być przedyskutowany na pierwszym lipcowym posiedzeniu Sejmu, czyli 5 lipca.

Niedawno pojawiła się propozycja wprowadzenia nowego świadczenia dla seniorów o nazwie „900 plus dla seniorów”. Związkowcy z „Solidarności” zaproponowali dodatek w wysokości do 900 złotych, który miałby być wypłacany co miesiąc. Zdaniem związkowców, jest to lepsze rozwiązanie niż proponowana przez Lewicę renta wdowia.

Propozycja „Solidarności” zakładałaby rozszerzenie pomocy przyznawanej w ramach obecnego dodatku pielęgnacyjnego. Obecnie to świadczenie przysługuje osobom powyżej 75. roku życia i wynosi 294,39 zł. Związkowcy proponują dwukrotne zwiększenie tego dodatku po ukończeniu przez seniora 80 lub 85 lat.

Informacje pochodzące od „Faktu” wskazują, że „Solidarność” zaproponowała również sposób na sfinansowanie większych dodatków. Pieniądze miałyby pochodzić ze składek opłacanych przez przedsiębiorców, a także pojawił się postulat składkowania wszystkich umów zleceń.

Julia Rządzińska