Czy renta wdowia wejdzie w życie?

Czy renta wdowia wejdzie w życie?

Renta wdowia to propozycja Lewicy mająca na celu pomoc emerytom, których małżonek zmarł. Obecnie wdowcom przysługuje renta rodzinna w wysokości 85% wyższego świadczenia emerytalnego. Według projektu obywatelskiego Lewicy, po śmierci współmałżonka emeryt mógłby zachować swoje świadczenie i zwiększyć je o 50% renty rodzinnej lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku oraz 50% własnej emerytury. Wartość świadczenia nie mogłaby jednak przekroczyć trzykrotności średniej emerytury, czyli 7625 złotych.

Od 8 listopada trwała zbiórka podpisów w tej sprawie. By projekt trafił pod obrady Sejmu, konieczne było zebranie 100 tys. podpisów. W kwietniu Lewica poinformowała, że zebrano ponad 200 tys. podpisów. Projekt ustawy wprowadzającej wdowie emerytury ma zostać poddany obradom na pierwszym lipcowym posiedzeniu Sejmu, czyli 5 lipca.

Teraz pojawiła się propozycja nowego świadczenia, o czym pisze dziennik „Fakt”. Związkowcy z „Solidarności” zaproponowali wprowadzenie dodatku w wysokości do 900 złotych, które byłoby wypłacane co miesiąc. Nowe świadczenie zostało nazwane „900 plus dla seniorów”. Zdaniem związkowców to dużo lepsze rozwiązanie niż proponowane przez Lewicę.

Propozycja „Solidarności” zakłada rozszerzenie pomocy przyznawanej w ramach obecnie przysługującego dodatku pielęgnacyjnego. Teraz świadczenie przysługuje osobom, które skończyły 75 lat i wynosi 294,39 zł. Związkowcy chcą, by po ukończeniu przez seniora 80 lat, dodatek wzrastał dwukrotnie – do 588,78 zł, a po 85. roku życia wynosił 883,17 zł. Stąd nazwa nowego świadczenia.

Według informacji zamieszczonych w „Fakcie”, „Solidarność” znalazła sposób na sfinansowanie większych dodatków. Pieniądze miałyby pochodzić z składek opłacanych przez przedsiębiorców, a także pojawił się postulat oskładkowania wszystkich umów zleceń.

Krzysztof Hajdas