Podwyżki akcyzy na alkohol i papierosy w Polsce

Podwyżki akcyzy na alkohol i papierosy w Polsce

Akcyza na alkohol i papierosy w Polsce będzie wzrastać w najbliższych latach. Według „Wiadomości Handlowych”, od 2024 roku akcyza na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane (z wyłączeniem cydru i perry) oraz wyroby pośrednie wzrośnie o 5%. W przypadku papierosów, tytoniu do palenia i wyrobów nowatorskich, akcyza wzrośnie o 10%. Według przewidywań, wpływy z tytułu akcyzy mają wynieść 88,8 mld zł, co oznacza wzrost o 4,3 mld zł w porównaniu do prognoz z 2023 roku.

Władze liczą na zwiększenie przychodów z podatków handlowych, których wskaźniki mają wynieść 4,63 mld zł, oraz podatku od sprzedaży detalicznej, szacowanego na 3,96 mld zł w 2024 roku. Przewiduje się również znaczący wzrost wpływów z podatku VAT, CIT i PIT. Według prognoz rządu, wpływy z podatku VAT mają wynieść 312,6 mld zł, podatek CIT – 78,3 mld zł, a podatek PIT – 108,8 mld zł.

FAQ:

Jakie produkty będą objęte wzrostem akcyzy?

Wzrost akcyzy obejmie alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane (oprócz cydru i perry) oraz wyroby pośrednie. Ponadto, akcyza na papierosy, tytoń do palenia i wyroby nowatorskie również wzrośnie.

O ile wzrośnie akcyza na te produkty?

Akcyza na wymienione produkty wzrośnie o 5% w przypadku alkoholu i o 10% w przypadku papierosów, tytoniu do palenia i wyrobów nowatorskich.

Jakie wpływy z akcyzy prognozuje rząd?

Rząd przewiduje, że wpływy z tytułu akcyzy wyniosą 88,8 mld zł w 2024 roku, co oznacza wzrost o 4,3 mld zł w porównaniu do prognoz z 2023 roku.

Jakie są prognozy dotyczące innych podatków?

Rząd przewiduje znaczący wzrost wpływów z podatku handlowego, podatku od sprzedaży detalicznej, podatku VAT, CIT i PIT. Według prognoz, wpływy z podatku VAT mają wynieść 312,6 mld zł, podatek CIT – 78,3 mld zł, a podatek PIT – 108,8 mld zł.

Źródło: money.pl

Julia Rządzińska