Chiny zwiększają emisję CO2 pomimo ambitnych celów w dziedzinie energii odnawialnej

Chiny zwiększają emisję CO2 pomimo ambitnych celów w dziedzinie energii odnawialnej

W drugim kwartale 2023 r. emisja CO2 w Chinach wzrosła o 10 proc. w porównaniu do roku poprzedniego, przekraczając rekordowy poziom z 2021 r. Obecnie Chiny odpowiadają za 30 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych, mimo zobowiązania się do osiągnięcia neutralności węglowej do 2060 r. – informuje brytyjska organizacja Carbon Brief.

Autorzy raportu szacują, że w drugim kwartale 2023 r. emisje CO2 w Chinach wzrosły o około 10 proc., osiągając poziom wyższy o 1 proc. w porównaniu do rekordowego poziomu z 2021 r. w wysokości 11,47 miliarda ton CO2. Dane Global Carbon Budget 2022 pokazują, że emisje CO2 w Chinach przekraczają sumaryczne emisje USA, Unii Europejskiej i Indii.

Przyczyną wzrostu emisji jest m.in. zwiększenie produkcji energii z węgla o 15 proc. w 2022 r., pomimo niewielkiego wzrostu konsumpcji prądu. Zmniejszone zasoby energii pochodzącej z hydroelektrowni w wyniku suszy i niewielkiej ilości opadów deszczu od trzeciego kwartału ubiegłego roku przyczyniły się do konieczności zwiększenia wykorzystania węgla.

Chiny są liderem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, jednak napotykają na wiele przeszkód. Obecna moc elektrowni wiatrowych i słonecznych mogłaby zaspokoić około 30 proc. krajowego zapotrzebowania, ale istnieje luka między teoretyczną możliwością generowania energii a jej praktycznym wykorzystaniem. Duża część populacji chińskiej mieszka na południu i wschodzie kraju, podczas gdy farmy wiatrowe i solarne znajdują się głównie na słabo zaludnionym zachodzie.

Wyzwania, z jakimi Chiny muszą się zmierzyć, to przestarzała sieć energetyczna i trudności z magazynowaniem energii. Pomimo ambitnych celów w dziedzinie energii odnawialnej, chińska gospodarka nadal będzie mocno zależna od węgla w nadchodzących latach. Obecnie trwa budowa elektrowni węglowych o łącznej mocy 243 GW, co tylko pogłębia tego problemu.

FAQ

Jakie są najważniejsze fakty dotyczące emisji CO2 w Chinach?

W drugim kwartale 2023 r. emisja CO2 w Chinach wzrosła o 10 proc. w porównaniu do roku poprzedniego, przekraczając rekordowy poziom z 2021 r. Obecnie Chiny odpowiadają za 30 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych.

Jaka jest przyczyna wzrostu emisji CO2 w Chinach?

Wzrost emisji CO2 wynika m.in. z zwiększenia produkcji energii z węgla o 15 proc. w 2022 r. oraz zmniejszonej ilości energii pochodzącej z hydroelektrowni z powodu suszy i niskich opadów deszczu.

Czy Chiny inwestują w energię odnawialną?

Tak, Chiny są liderem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Obecna moc elektrowni wiatrowych i słonecznych w Chinach mogłaby zaspokoić około 30 proc. krajowego zapotrzebowania.

Jakie wyzwania napotykają Chiny w dziedzinie energii odnawialnej?

Chiny napotykają przeszkody związane m.in. z przestarzałą siecią energetyczną oraz trudnościami w magazynowaniu energii. Istnieje także luka między teoretycznym potencjałem generowania energii a jej faktycznym wykorzystaniem.

Jakie są plany Chińskiej gospodarki w zakresie elektrowni węglowych?

Obecnie trwa budowa elektrowni węglowych o łącznej mocy 243 GW, co sugeruje utrzymanie dużej zależności chińskiej gospodarki od węgla w nadchodzących latach.

Jarosław Antoszczyk