ArcelorMittal Poland zmodernizował największy piec w Dąbrowie Górniczej

ArcelorMittal Poland zmodernizował największy piec w Dąbrowie Górniczej

Koncern hutniczy ArcelorMittal Poland przeprowadził modernizację swojego wielkiego pieca w zakładzie w Dąbrowie Górniczej, inwestując ponad 720 mln zł. Remont trwał ponad cztery miesiące, a celem modernizacji było zwiększenie niezawodności urządzeń. Po modernizacji, dąbrowska instalacja będzie mogła pracować przez kolejne około 15 lat.

Według informacji spółki, było to największe tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce. Dla ArcelorMittal Poland był to największy projekt inwestycyjny od czasu budowy walcowni gorącej w Krakowie. Dyrektor generalny ArcelorMittal Poland, Wojciech Koszuta, zauważył, że inwestycja ta umożliwi stopniowe przechodzenie w kierunku mniej emisyjnej produkcji stali.

Wielki piec to urządzenie, w którym z rudy żelaza, przy użyciu koksu, wytwarza się surówkę żelaza. Następnie surówka jest transportowana do stalowni, gdzie po dodaniu innych składników, takich jak złom, przetwarzana jest w stal płynną. Z niej powstają różne produkty, m.in. blachy, szyny kolejowe, kształtowniki i walcówki dla budownictwa.

W Polsce obecnie działa dwa wielkie piece, oba w dąbrowskim zakładzie. Remont jednego z nich rozpoczął się w marcu, a testy rozruchowe odbyły się w lipcu. Prace remontowe angażowały codziennie około tysiąca osób. W ramach modernizacji wymieniono wyłożenie węglowe w garze pieca i inne instalacje oraz wprowadzono zamknięty układ chłodzenia i wysoką oczyszczalnię gazu wielkopiecowego.

Wdrożenie tych rozwiązań pozwoliło zwiększyć efektywność wykorzystania wody chłodzącej, zmniejszyć ilość odpadów i dalsze zagospodarowanie gazu wielkopiecowego jako paliwa. Poprawiły się również warunki pracy oraz zmniejszyły się emisje pyłowe i hałas spowodowane instalacją.

Celem modernizacji było także zwiększenie niezawodności urządzeń. Zmodernizowany system automatyki i instalacja nowej generacji sterowników oraz nowy system załadunku pieca umożliwiają lepszą kontrolę nad podawaniem materiałów wsadowych i zmniejszenie ilości produktów ubocznych.
ArcelorMittal Poland to największy producent stali w Polsce, skupiający połowę potencjału produkcyjnego polskiego hutnictwa. Koncern zatrudnia blisko 10 tys. pracowników i posiada huty w różnych miastach Polski. ArcelorMittal Poland jest częścią globalnego koncernu ArcelorMittal, największego producenta stali na świecie.

Krzysztof Hajdas