Pojazdy elektryczne w Australii mogą naruszać prawo konsumenckie ze względu na „greenwashing”

Pojazdy elektryczne w Australii mogą naruszać prawo konsumenckie ze względu na „greenwashing”

{}

Australijska Komisja ds. Konkurencji i Konsumentów (ACCC) wydała ostrzeżenie dla producentów samochodów, którzy wysuwają wątpliwe twierdzenia dotyczące swoich samochodów elektrycznych, nazywając to „greenwashingiem”. Greenwashing to termin odnoszący się do zabiegów marketingowych producenta, które opierają się na fałszywych lub wprowadzających w błąd deklaracjach dotyczących zgodności produktu lub jego komponentów z zasadami ochrony środowiska.

ACCC niedawno wydała wytyczne dla firm, określając sposób, w jaki powinny one przedstawiać swoje twierdzenia dotyczące środowiska i zrównoważonego rozwoju zgodnie z australijskim prawem konsumenckim. Celem działań komisji jest ukaranie firm stosujących greenwashing. Rosnąca liczba producentów składa deklaracje dotyczące ochrony środowiska w odniesieniu do swoich produktów, usług i działań. Jednak konsumenci mają trudności ze sprawdzeniem, czy te twierdzenia są prawdziwe. Istnieją obawy, że wiele z tych stwierdzeń nie odzwierciedla dokładnie rzeczywistego wpływu na środowisko związanego z firmą lub jej produktami lub usługami.

Producenci samochodów elektrycznych, którzy reklamują swoje pojazdy jako „pojazdy o zerowej emisji”, mogą naruszać australijskie prawo konsumenckie i zostać ukarani finansowo. Komisja zaleciła producentom samochodów, aby przed wprowadzeniem na rynek pojazdów przyjaznych dla środowiska zwracali uwagę na ogólny poziom emisji spalin w całym okresie eksploatacji, a nie tylko na emisje wydostające się z rury wydechowej. ACCC podkreśliła, że producenci muszą uwzględnić wpływ pozyskiwania surowców, produkcji, transportu i rozwiązań związanych z wycofaniem z eksploatacji, zanim uznają swoje produkty za zeroemisyjne.

Raport ACCC przedstawia również konkretny przykład dotyczący pojazdów elektrycznych. Firma zaprojektowała i produkuje pojazdy elektryczne, twierdząc, że są to pojazdy o zerowej emisji. Jednak to stwierdzenie dotyczy tylko emisji powstającej podczas jazdy, nie uwzględniając emisji związanych na przykład z procesem produkcji lub ładowania. ACCC sugeruje, że firma powinna zamiast tego stwierdzić, że jej pojazdy nie emitują spalin tylko podczas jazdy.

Julia Rządzińska