Autocentrum AAA Auto otrzymuje kary w wysokości ponad 72 mln zł od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

Autocentrum AAA Auto otrzymuje kary w wysokości ponad 72 mln zł od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

Autocentrum AAA Auto, jedna z wiodących firm zajmujących się sprzedażą używanych samochodów, zostaje ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) karą w wysokości ponad 72 mln złotych. W swoim oświadczeniu spółka zapowiada złożenie odwołania od tej decyzji.

Według UOKiK, Autocentrum AAA Auto dostarczało klientom fałszywe informacje dotyczące cen oferowanych pojazdów oraz stosowało niedozwolone zapisy w umowach. Spółka nie ujawniała, że cena samochodu na stronie internetowej zawiera opłatę za dodatkowe ubezpieczenie „Carlife Gwarancja”. Informacja ta była przekazywana klientom dopiero podczas finalizacji umowy, co czyniło ich zobowiązanymi do zapłacenia składki ubezpieczeniowej, która została wliczona w cenę auta. Dodatkowo, Autocentrum pomijało również informację o obowiązkowej opłacie za „obsługę klienta” w wysokości 1398 złotych.

UOKiK zauważył także, że Autocentrum AAA Auto stosowało klauzule abuzywne w umowach, które ograniczały odpowiedzialność firmy za ewentualne wady pojazdów. W związku z tym, Prezes UOKiK nałożył na spółkę karę w wysokości 67 mln złotych za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów oraz karę ponad 5 mln złotych za stosowanie klauzul abuzywnych.

Autocentrum AAA Auto planuje złożyć odwołanie od tych decyzji. W swoim oświadczeniu firma twierdzi, że zawsze działała zgodnie z obowiązującymi przepisami i podkreśla, że wyniki badań zadowolenia klientów oraz pozytywne opinie w internecie są dowodem na ich profesjonalizm i uczciwość.

Decyzje UOKiK nie są jeszcze prawomocne. Spółka zostanie poinformowana o terminie złożenia odwołania.

Często zadawane pytania (FAQ) dotyczące kar nałożonych na Autocentrum AAA Auto przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK):

1. Dlaczego Autocentrum AAA Auto zostało ukarane przez UOKiK?
UOKiK nałożył kary na Autocentrum AAA Auto za dostarczanie klientom fałszywych informacji dotyczących cen samochodów oraz stosowanie niedozwolonych zapisów w umowach.

2. Jakie były konkretne naruszenia Autocentrum AAA Auto?
Według UOKiK, Autocentrum AAA Auto nie ujawniało informacji o dodatkowych opłatach za ubezpieczenie „Carlife Gwarancja” oraz opłacie za „obsługę klienta”, co powodowało zamieszanie w cenie pojazdów. Ponadto, firma stosowała klauzule abuzywne, które ograniczały jej odpowiedzialność za wady pojazdów.

3. Jakie kary zostały nałożone na Autocentrum AAA Auto?
Spółka została ukarana karą w wysokości 67 mln złotych za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów oraz karą ponad 5 mln złotych za stosowanie klauzul abuzywnych. Łączna suma kary wynosi ponad 72 mln złotych.

4. Czy Autocentrum AAA Auto będzie odwoływać się od tych decyzji?
Tak, Autocentrum AAA Auto planuje złożyć odwołanie od kar nałożonych przez UOKiK. Firma twierdzi, że zawsze działała zgodnie z obowiązującymi przepisami i podkreśla, że pozytywne opinie klientów oraz wyniki badań satysfakcji są dowodem na jej profesjonalizm i uczciwość.

5. Czy decyzje UOKiK są już prawomocne?
Nie, decyzje UOKiK nie są jeszcze prawomocne. Autocentrum AAA Auto zostanie poinformowane o terminie złożenia odwołania.

Definicje:

– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK): Urząd odpowiedzialny za ochronę praw konsumentów oraz zapewnienie konkurencji na rynku. Link do strony głównej UOKiK.

Related links:

– AAA Auto: Strona główna AAA Auto (main domain link)
– Ubezpieczenie „Carlife Gwarancja”: Informacje o ubezpieczeniu „Carlife Gwarancja” (main domain link)
– Przepisy ochrony konsumentów: Przepisy ochrony konsumentów (main domain link)

Krzysztof Hajdas