Osoby z frankowymi kredytami w Getin Noble Banku powinny złożyć oświadczenia o potrąceniu roszczeń

Osoby z frankowymi kredytami w Getin Noble Banku powinny złożyć oświadczenia o potrąceniu roszczeń

Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Banku, a syndyk banku Marcin Kubiczek poinformował, że osoby posiadające frankowe kredyty oraz inni wierzyciele mają czas do 21 sierpnia 2023 roku na zgłoszenie swoich wierzytelności bez ponoszenia kosztów.

Izabela Libera, radca prawny, wyjaśnia, że osoby z frankowymi kredytami powinny złożyć oświadczenia o potrąceniu roszczeń przed zgłoszeniem wierzytelności do masy upadłości za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Oświadczenia te mają na celu obniżenie lub anulowanie roszczenia banku wobec klienta dotyczącego zwrotu kapitału, ponieważ wpłacone raty zostaną potrącone na spłatę tego kapitału.

Oświadczenia należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na trzy adresy: upadłego banku, syndyka oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który jest kuratorem dla upadłego banku. Kopię oświadczenia należy dołączyć do zgłoszenia wierzytelności w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Izabela Libera dodaje, że potrącać się powinny dwie kwoty – sumę wpłaconych rat oraz kwotę otrzymanego kapitału. Jeśli raty były spłacane częściowo we frankach szwajcarskich, należy je przeliczyć na złotówki według aktualnego kursu w dniu wymagalności roszczenia.

W związku z niewielkimi szansami na odzyskanie pieniędzy od upadłego banku, klienci Getin Noble Banku powinni skupić się na zabezpieczeniu swoich praw w postępowaniu upadłościowym. Po ogłoszeniu upadłości powstaje nierównowaga pomiędzy wierzycielami a dłużnikami banku, co utrudnia spłatę wierzycieli przez bank.

Osoby, które nadal spłacają kredyt, powinny przemyśleć czy kontynuowanie spłat ma sens, ponieważ odzyskanie pieniędzy wydaje się obecnie niemożliwe.

Artykuł pochodzi z WP Finanse.

Krzysztof Hajdas