PKO Bank Polski pobiera 50% prowizji za wpłatę monet na rachunek walutowy

PKO Bank Polski pobiera 50% prowizji za wpłatę monet na rachunek walutowy

Na jednym z portali społecznościowych kilkanaście dni temu ukazał się wpis klientki PKO Banku Polskiego, która chciała wpłacić na swój rachunek walutowy kilkaset euro w monetach. Bank jednak poinformował ją, że pobierze za nią prowizję w wysokości 50%. Tabela opłat i prowizji PKO Banku Polskiego potwierdza tę informację – wpłata monet w walutach wymienialnych kosztuje 50% wartości operacji, niezależnie od typu konta walutowego.

Należy jednak zaznaczyć, że PKO BP nie jest wyjątkiem. Część innych banków również stosuje takie same prowizje, jeśli w ogóle oferują taką usługę. Pobieranie takiej prowizji wynika z kosztów, jakie bank ponosi związane z przechowywaniem i wymianą bilonu. Bilon w walucie obcej nie jest prawnym środkiem płatniczym w Polsce i nie jest znakiem pieniężnym emitowanym przez Narodowy Bank Polski. Z tego powodu kupno i sprzedaż bilonu odbywa się na rynku międzybankowym, gdzie banki zagraniczne pobierają prowizję w wysokości 50% przy wpłacie i wypłacie bilonu.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy potwierdzają, że bank ma prawo pobierać taką opłatę i rezygnacja z niej mogłaby skutkować podniesieniem opłat dla wszystkich posiadaczy rachunków walutowych. Również obrót dewizowy może być realizowany przez banki w granicach umów o prowadzenie konta walutowego i prawa dewizowego. Zgłoszenia klientów w zakresie wpłaty monet na rachunek walutowy są rzadkie, a na rynku bankowym panuje konkurencja w tym zakresie. Rzecznik Finansowy zapewnia, że monitoruje sytuację rynkową i w razie konieczności może podjąć działania legislacyjne.

Wnioskując, wpłata monet na rachunek walutowy wiąże się z dużymi kosztami, a banki mają prawo pobierać takie prowizje.

Jarosław Antoszczyk