Dodatkowe dni wolne dla dawców krwi

Dodatkowe dni wolne dla dawców krwi

Rząd pracuje nad wprowadzeniem zmian w ustawie o krwiodawstwie i krwiolecznictwie, które umożliwiłoby pracownikom oddającym krew otrzymywanie dodatkowych dni wolnych. Przed pandemią COVID-19 tylko jeden dodatkowy dzień wolny przysługiwał dawcom krwi, lecz w czasie pandemii liczba dni została zwiększona do dwóch. Obecnie przepisy te są utrzymane na mocy ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej.

Nowe przepisy, które mają być wprowadzone na stałe, przewidują nawet sześć dni wolnych w ciągu roku dla honorowych dawców krwi. Jednak mniejsza liczba dni ma być przyznawana kobietom. Koszty dla pracodawców związane z tym przepisem szacuje się na około 1 miliard złotych rocznie.

Zgodnie z zaproponowanymi zmianami, zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi i Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje zwolnienie od pracy w dniu oddawania krwi, dniu następnym oraz na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi. Przepisy te mają być uregulowane na podstawie Kodeksu pracy.

Ważne jest również, ile razy w ciągu roku można oddawać krew. Mężczyźni mogą oddawać pełną jednostkę krwi nie więcej niż 6 razy w roku, przy czym przerwa między kolejnymi donacjami musi wynosić co najmniej 8 tygodni. Kobietom przysługuje ograniczenie do 4 razy w roku.

Według szacunków Pracodawców RP, koszty związane z wprowadzeniem dodatkowych dni wolnych dla dawców krwi wyniosą około 1 miliarda złotych rocznie. W Polsce dokonuje się rocznie prawie 1,4 miliona donacji krwi, co oznacza, że średnio jeden pracownik oddaje krew raz w roku na każde 10 osób zatrudnionych.

Krzysztof Hajdas