Zaostrzenie polityki kredytowej banków w III kwartale 2023 r.

Zaostrzenie polityki kredytowej banków w III kwartale 2023 r.

Banki w Polsce zapowiadają zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów we wszystkich ich rodzajach w III kwartale 2023 r. Jednocześnie spodziewają się wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe i konsumpcyjne – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski. W drugim kwartale tego roku banki nie zmieniły istotnie kryteriów dotyczących kredytowania dużych przedsiębiorstw, ale zaostrzyły je w przypadku małych i średnich firm. Wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe ustabilizował sytuację na rynku, jednak banki zaostrzyły warunki udzielania tych kredytów z powodu pogorszenia się prognoz gospodarczych. Banki podwyższyły także marże kredytowe na kredyty obarczone większym ryzykiem. W przypadku kredytów konsumpcyjnych, banki również zaostrzyły politykę kredytową z powodu wzrostu udziału kredytów zagrożonych w ich portfelu. W przypadku kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw, banki podniosły marże kredytowe, koszty kredytu oraz wymagania dotyczące zabezpieczeń spłaty kredytu. Zaostrzenie polityki kredytowej jest wynikiem pogorszenia się prognoz dla sytuacji gospodarczej kraju i wzrostu ryzyka dla branży. Banki wymieniają również czynniki takie jak nowe oferty kredytów wspieranych programem gwarancji BGK oraz ryzyko związane z wprowadzeniem stawki referencyjnej WIRON.

Julia Rządzińska