Berkshire Hathaway osiągnęło rekordowy wzrost zysku operacyjnego w drugim kwartale

Berkshire Hathaway osiągnęło rekordowy wzrost zysku operacyjnego w drugim kwartale

Legendarny gigant inwestycyjny, Berkshire Hathaway, opublikował raport finansowy, w którym odnotowano imponujący wzrost zysku operacyjnego po opodatkowaniu o 6%, osiągając rekordowe 10 mld USD w drugim kwartale. Całkowite wyniki finansowe również odnotowały znaczący wzrost, przekształcając stratę w wysokości 43,6 mld USD z poprzedniego okresu w zysk w wysokości 35,9 mld USD, dzięki korzystnym wynikom portfela akcji spółki.

Wyniki drugiego kwartału Berkshire Hathaway są godne podziwu, wykazując wyjątkową wydajność w różnych sektorach, zwłaszcza w ubezpieczeniach i inwestycjach. Spółka odkupiła akcje za łączną kwotę 1,4 mld USD, co przyczyniło się do zwiększenia zysków operacyjnych, mimo że wartość odkupu była niższa od oczekiwań analityków.

Interesujące jest także to, że zysk operacyjny na akcję klasy A wzrósł o 8% w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając poziom 6 928 USD. Warren Buffett podkreśla znaczenie skupienia się na zyskach operacyjnych, które nie uwzględniają wartości portfela akcji Berkshire o wartości około 353 mld USD. Zyski z inwestycji również odegrały kluczową rolę w ogólnym wyniku finansowym, osiągając 25,9 mld USD w drugim kwartale.

Berkshire Hathaway osiągnęło sukces dzięki wzrostowi wartości portfela akcji, głównie za sprawą rosnącej siły spółki Apple, którą Berkshire posiada w znacznym udziale. W drugim kwartale wartość aktywów firmy przekroczyła 1 bln USD. Dodatkowo, działalność Berkshire w branży ubezpieczeń, szczególnie w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych, przyniosła znaczący wzrost zysków.

Warto zaznaczyć, że Berkshire Hathaway publikuje swoje raporty finansowe w soboty, co pozwala inwestorom na dokładną analizę danych przez cały weekend. To nietypowe podejście, które umożliwia ekspertom inwestycyjnym dostarczenie świadomych komentarzy przed poniedziałkowym otwarciem rynków.

Krzysztof Hajdas