Biedronka wyprzedza Lidla jako najczęściej wybierany sklep przez klientów

Biedronka wyprzedza Lidla jako najczęściej wybierany sklep przez klientów

Walka o to, która sieć dyskontów spożywczo-przemysłowych jest miejscem najtańszych zakupów trwa w najlepsze. Biedronka i Lidl toczą ostry pojedynek, starając się przekonać klientów do wybierania ich sklepów. Inflacja jest czynnikiem, który obecnie najbardziej wpływa na nasze decyzje zakupowe.

Analizując ranking Listonic, który został stworzony na podstawie preferencji użytkowników aplikacji zakupowej, możemy znaleźć odpowiedź na pytanie, która sieć jest najpopularniejsza. Ranking ten analizuje, w jakich sklepach i jakie zakupy najczęściej robią użytkownicy. Z najnowszych danych wynika, że Biedronka jest najczęściej wybieranym sklepem, wyprzedzając Lidl, który jeszcze rok temu zajmował pierwsze miejsce.

Warto jednak zaznaczyć, że przewaga Biedronki nad Lidlem nie jest zdecydowana. Obie sieci zwiększyły swój udział w rynku w porównaniu do innych sklepów. Biedronka zyskała udział wynoszący 37,22 proc., a Lidl znalazł się na drugim miejscu z udziałem 35,53 proc. Jednak to właśnie Biedronka po raz pierwszy od 2019 roku przejęła pierwsze miejsce w rankingu Listonic. Jej udział w koszykach zakupowych użytkowników wzrósł o 3,22 pkt proc., natomiast udział Lidla zwiększył się o 0,55 pkt proc. w porównaniu do roku 2022.

To świadczy o tym, że Biedronka zyskuje coraz większe zaufanie klientów. Jej strategia reklamowa i oferta produktowa przyciągają konsumentów, którzy szukają oszczędności. Lidl, mimo że stracił pierwsze miejsce, nadal ma silną pozycję na rynku i skutecznie rywalizuje z Biedronką. Ta walka o klienta ma ogromne znaczenie dla obu sieci, które stawiają na oferowanie korzystnych cenowo produktów.

FAQ:

1. Które sieci dyskontów spożywczo-przemysłowych toczą ostry pojedynek?
– Biedronka i Lidl toczą ostry pojedynek, starając się przekonać klientów do wybierania ich sklepów.

2. Jakie czynniki obecnie wpływają najbardziej na nasze decyzje zakupowe?
– Obecnie najbardziej wpływa na nasze decyzje zakupowe inflacja.

3. Jaka sieć jest najpopularniejsza według rankingu Listonic?
– Według rankingu Listonic najpopularniejszą siecią jest Biedronka.

4. Która sieć zajmowała pierwsze miejsce rok temu?
– Rok temu pierwsze miejsce zajmował Lidl.

5. Jakie są udziały Biedronki i Lidla na rynku?
– Biedronka posiada udział wynoszący 37,22 proc., a Lidl ma udział wynoszący 35,53 proc.

Definicje językowe:

– Sieć dyskontów spożywczo-przemysłowych: Grupa sklepów oferujących niskie ceny na artykuły spożywcze i przemysłowe.
– Inflacja: Ogólny wzrost cen towarów i usług w gospodarce przy jednoczesnym spadku siły nabywczej pieniądza.
– Preferencje: Indywidualne wybory i upodobania konsumentów.
– Udział rynkowy: Procentowy udział danej firmy w całkowitej sprzedaży na rynku.

Sugerowane powiązane linki:
Strona główna Biedronki
Strona główna Lidla
Strona główna Listonic (aplikacji zakupowej)

Julia Rządzińska