Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska wzrósł w drugim kwartale 2023 roku

Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska wzrósł w drugim kwartale 2023 roku

Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska wzrósł o 78% w porównaniu do poprzedniego roku, osiągając 459,6 mln zł. Zysk ten był o 37% wyższy od oczekiwań rynku, który szacował, że wyniesie 335,4 mln zł. Bank odnotował dodatni wynik odpisów kredytowych.

Po pierwszym półroczu zysk netto grupy wzrósł do 947,6 mln zł z 535,4 mln zł rok wcześniej. Lepsze od prognoz wyniki banku wynikały z pozycji rezerw. Saldo rezerw w drugim kwartale wyniosło 26,4 mln zł, podczas gdy rynek oczekiwał zawiązania rezerw w wysokości 26,9 mln zł.

Bank podał, że koszt ryzyka kredytowego wyniósł +12 pb, a wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi był na poziomie 356 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 1.239,7 mln zł, wzrósł on o 8% rdr i 4% kdk. Marża odsetkowa również wzrosła do 3,33% z 3,25% w poprzednim kwartale.

Wynik z prowizji wyniósł 307,9 mln zł, zgodnie z prognozami analityków. Koszty działania wraz z amortyzacją wyniosły w drugim kwartale 725,2 mln zł, co było zbliżone do oczekiwań.

Depozyty banku wzrosły o 7,8% rdr i 0,9% w ujęciu kwartalnym, osiągając 117,4 mld zł.

BNP Paribas Bank Polska podkreślił, że dodatnie koszty ryzyka nie są trwale powtarzalne, a bank traktuje tę sytuację jako incydentalną.

Julia Rządzińska