Duże straty w branży transportowej w roku 2023

Duże straty w branży transportowej w roku 2023

Popyt na usługi transportowe jest obecnie znacznie niższy niż w poprzednim roku, szacuje dyrektor sprzedaży giełdy transportowej Trans.eu, Marcin Haładuda. Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, wiele firm transportowych może zakończyć rok 2023 stratami.

W pierwszej połowie 2023 roku ogłoszono bankructwo 208 firm, w tym siedem z branży transportu drogowego towarów – tyle samo, ile przez cały rok 2022. Ponadto, w pierwszych sześciu miesiącach roku zainicjowano 2367 postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, podczas gdy w 2022 roku było ich 2730, a w 2019 roku – 1051.

Według przewodniczącego Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, Marka Tarczyńskiego, maleje także transport kontenerowy. Armatorzy i terminale przeładunkowe w Polsce, zarówno na Bałtyku, jak i na Morzu Północnym, odnotowują około 6-procentowy spadek transportu kontenerów.

Wzrost cen surowców i opóźnienia w dostawach mogą mieć wpływ na obecne trudności branży transportowej. Prognozy na rok 2023 nie są optymistyczne, ale dane statystyczne wciąż nie potwierdzają tych prognoz.

Straty w branży transportowej mają negatywny wpływ na lokalne i globalne gospodarki, dlatego ważne jest monitorowanie sytuacji i podjęcie odpowiednich działań mających na celu poprawę sytuacji tej branży.

Paweł Banaś