Były prezes Lotosu krytykuje transakcję związaną z przekazaniem kontroli nad Rafinerią Gdańską firmie Saudi Aramco

Były prezes Lotosu krytykuje transakcję związaną z przekazaniem kontroli nad Rafinerią Gdańską firmie Saudi Aramco

Paweł Olechnowicz, były prezes Lotosu, wyraził swoje niezadowolenie wobec transakcji, która doprowadziła do przekazania kontroli nad Rafinerią Gdańską saudyjskiej firmie Saudi Aramco. Zdaniem Olechnowicza, sprzedaż Lotosu za bezcen była kompletnym absurdem. Podkreśla, że wartość aktywów spółki została znacznie niedoszacowana, co wynika z opublikowanego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Twierdzi również, że myślenie o przyszłych perspektywach rafinerii jako pretekst do sprzedania jej taniej jest nonsensowne.

Olechnowicz porównuje tę transakcję do sytuacji, w której sprzedaje się samochód z silnikiem diesla za bezcen, argumentując to przyszłymi ograniczeniami dotyczącymi wjazdu do centrów miast. Zdaniem byłego prezesa Lotosu, taka decyzja jest nieprzemyślana i pozbawiona zdrowego rozsądku. Wyraża przekonanie, że sprzedaż aktywów Lotosu poniżej ich realnej wartości to całkowicie irracjonalne działanie.

Również raporty NIK potwierdzają, że sprzedaż Lotosu spowodowała bardzo duże straty dla państwa. Podkreśla się, że aktywa zostały sprzedane co najmniej o 5 miliardów złotych poniżej ich wartości, a fuzja przyczyniła się do utraty względnego wpływu na sprzedaż benzyny i oleju napędowego.

Olechnowicz podkreśla potrzebę dokładnego zbadania tej transakcji i jej skutków. Chociaż przyznanie się do błędu może nie być łatwe, nie traci nadziei na możliwość odwrócenia tej sytuacji. Jego zdaniem, należy przeprowadzić szczegółową analizę prawna, finansową i polityczną, aby określić, czy istnieje możliwość cofnięcia transakcji. Chociaż jest świadomy trudności takiego procesu, Olechnowicz sugeruje, że warto podjąć wszelkie możliwe działania, aby nie marnować wspólnego majątku i aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

FAQ

1. Jaka była transakcja, która spowodowała niezadowolenie Pawła Olechnowicza?
Transakcja polegała na przekazaniu kontroli nad Rafinerią Gdańską saudyjskiej firmie Saudi Aramco.

2. Dlaczego Olechnowicz jest niezadowolony z tej transakcji?
Olechnowicz uważa, że sprzedaż Lotosu za bezcen była absurdem, wartość aktywów spółki została niedoszacowana, a myślenie o przyszłych perspektywach rafinerii jako pretekst do sprzedania jej taniej jest nonsensowne.

3. W jaki sposób Olechnowicz porównuje tę transakcję do sprzedaży samochodu z silnikiem diesla?
Olechnowicz porównuje sprzedaż Lotosu za bezcen do sytuacji, w której sprzedaje się samochód z silnikiem diesla za bezcen, argumentując to przyszłymi ograniczeniami dotyczącymi wjazdu do centrów miast.

4. Jakie straty spowodowała sprzedaż Lotosu według raportów NIK?
Według raportów NIK, aktywa Lotosu zostały sprzedane co najmniej o 5 miliardów złotych poniżej ich wartości, a fuzja przyczyniła się do utraty względnego wpływu na sprzedaż benzyny i oleju napędowego.

5. Co sugeruje Olechnowicz w celu odwrócenia tej sytuacji?
Olechnowicz sugeruje przeprowadzenie szczegółowej analizy prawnej, finansowej i politycznej, aby określić, czy istnieje możliwość cofnięcia transakcji oraz podjęcie wszelkich możliwych działań, aby nie marnować wspólnego majątku i uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

Definicje:
– Lotos: polska spółka paliwowa, zajmująca się przetwórstwem ropy naftowej i produkcją paliw
– Rafineria Gdańska: rafineria znajdująca się w Gdańsku, wchodząca w skład Grupy LOTOS
– Saudi Aramco: saudyjska, państwowa firma naftowa, największy na świecie producent ropy naftowej

Źródła:
lotos.pl
nik.gov.pl

Krzysztof Hajdas