Grupa CCC wykazała wzrost zysku w drugim kwartale 2023/24

Grupa CCC wykazała wzrost zysku w drugim kwartale 2023/24

Grupa CCC oszacowała, że w drugim kwartale roku obrotowego 2023/24, czyli w okresie maj-lipiec, uzyskała zysk EBITDA wynoszący 221 mln zł oraz zysk operacyjny w wysokości 72 mln zł. W porównaniu do poprzedniego roku, zysk operacyjny wzrósł z 31 mln zł, a zysk EBITDA z 179 mln zł.

Przychody w drugim kwartale wyniosły 2,42 mld zł, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu do 2,38 mld zł z roku poprzedniego. Marże EBIT i EBITDA wyniosły odpowiednio 3% i 9,1%, zwiększając się o 1,7 punktu procentowego i 1,6 punktu procentowego w porównaniu do roku poprzedniego. Marża brutto na sprzedaży spadła o 1,8 punktu procentowego, wynosząc 45,7%.

Spółka CCC podała, że przychody w segmencie CCC były niższe o 12% w porównaniu do roku poprzedniego, głównie z powodu trudnego otoczenia makroekonomicznego oraz wymagającej bazy zeszłorocznej. Wzrost sprzedaży w segmencie wyniósł 23%. Marża brutto w segmencie wzrosła o blisko 4 punkty procentowe dzięki optymalizacji kapitału obrotowego, a zapasy były niższe o 34%.

CCC zanotowało wzrost wyniku EBITDA o 85% w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając 220 mln zł. Szyld HalfPrice odnotował wzrost przychodów o 86% w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając 338 mln zł, i pozytywny wynik EBITDA w wysokości 6,2 mln zł. Szyld Modivo zanotował wzrost przychodów o 39% w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając 1 mld zł.

W drugim kwartale powierzchnia handlowa CCC zmniejszyła się o 6 tys. m kw., czyli o 1%.

Grupa CCC nadal kontynuuje program optymalizacji kapitału obrotowego, który ma na celu dalsze redukowanie poziomu zapasów.

Jarosław Antoszczyk