Są przesłanki, które sugerują, że ceny energii zmaleją

Są przesłanki, które sugerują, że ceny energii zmaleją

W rozmowie z „Rzeczpospolitą”, prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Rafał Gawin podkreślał, że istnieją przesłanki, które sugerują, że ceny energii zmaleją.

Podczas postępowania, które poprzedza zatwierdzenie takiej taryfy, URE badają przede wszystkim, czy przedstawione przez przedsiębiorcę koszty, jakie musi on ponieść, aby dostarczyć energię, są uzasadnione. Punktem odniesienia są dla nich ceny rozliczeniowe na Towarowej Giełdzie Energii, kontrakty bilateralne oraz ceny ustalane w ramach grup kapitałowych.

Gawin tłumaczył, że obecnie te koszty są faktycznie niższe niż w ubiegłorocznych kontraktach z dostawą na bieżący rok. Jednakże, nie ma jeszcze wniosków przedsiębiorstw, dlatego nie można przewidzieć, jakie koszty zostaną w nich przedstawione.

Należy jednak pamiętać, że prezes URE zatwierdza taryfy wyłącznie dla odbiorców w gospodarstwach domowych i zatwierdza taryfy składane przez firmy energetyczne.

Jarosław Antoszczyk