Wzrost liczby cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

Wzrost liczby cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

Według danych, na koniec lipca liczba cudzoziemców zarejestrowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynosiła 1,097 mln. Jest to wyraźny wzrost w porównaniu z końcem czerwca, kiedy było ich 1,094 mln.

Na początku roku liczba cudzoziemców w ZUS wynosiła 1,057 mln, co oznacza kolejny wzrost. Największą grupę spośród nich stanowią Ukraińcy, których liczba przekracza 749 tys. na koniec lipca, a 748 tys. na koniec czerwca.

Jednak Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna dla pracowników z różnych części świata. Oprócz Ukraińców, do Polski przybywają również ludzie z Białorusi, Gruzji, Indii i Mołdawii, świadcząc o rosnącym zainteresowaniu tym krajem jako miejscem pracy.

Wzrost liczby cudzoziemców w Polsce może wynikać z korzyści, jakie oferuje kraj, takich jak dobre warunki pracy, możliwość rozwoju zawodowego oraz względnie stabilna sytuacja gospodarcza. Jest to pozytywna informacja zarówno dla cudzoziemców szukających pracy, jak i dla polskiej gospodarki, która może korzystać z dodatkowej siły roboczej.

Wartość tej tendencji może się utrzymać w nadchodzących latach, zwłaszcza w kontekście rosnącego zapotrzebowania na pracowników w różnych sektorach gospodarki, takich jak przemysł, rolnictwo, turystyka czy usługi.

Julia Rządzińska