Nowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów

Nowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów

Dziś wchodzi w życie ustawa z 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, która wprowadza na stałe 14. emeryturę. Jest to kolejne świadczenie obok już istniejącej 13. emerytury, która funkcjonuje od 2019 r.

W przeciwieństwie do 13. emerytury, 14. emerytura wiąże się z kryterium dochodowym. Zasadniczo, czternasta emerytura będzie wynosić najniższą emeryturę, obowiązującą od 1 marca roku, w którym to dodatkowe świadczenie jest wypłacane. Jednakże, tylko ci, których podstawowe świadczenie (emerytura, renta itp.) nie przekracza kwoty 2900 zł brutto, będą kwalifikować się do tego wsparcia. Jeśli podstawowe świadczenie jak emerytura czy renta jest wyższe, 14. emerytura będzie zmniejszana o jeden złoty za złoty. Jednocześnie, minimalna wysokość 14. emerytury musi wynosić co najmniej 50 zł.

Warto zauważyć, że jeśli najniższa emerytura w 2023 r. wynosi 1588,44 zł brutto, to graniczna kwota, powyżej której dodatek ten nie będzie przysługiwał, wynosi 4438,44 zł brutto.

Jarosław Antoszczyk