14. Emerytura: Terminy wypłat, kto jest uprawniony i ile wynosi dodatkowe świadczenie emerytalne w 2023 roku

14. Emerytura: Terminy wypłat, kto jest uprawniony i ile wynosi dodatkowe świadczenie emerytalne w 2023 roku

19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne będzie wypłacane razem z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności.

Czternasta emerytura to kolejne świadczenie dla seniorów, wprowadzone przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Wypłaty dodatkowego świadczenia emerytalnego rozpoczną się pod koniec sierpnia. W ustawie dotyczącej 14. emerytury zapisano, że dodatkowe świadczenie emerytalne będzie obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości 12 proc. oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 proc. Osoby otrzymujące emeryturę w wysokości do 2500 złotych brutto zapłacą tylko składkę zdrowotną, natomiast osoby otrzymujące wyższą emeryturę zapłacą zarówno podatek, jak i składkę zdrowotną.

Wysokość czternastej emerytury zależy od wysokości zasadniczego świadczenia emerytalnego oraz przekroczenia progu 2900 złotych brutto. Emeryci otrzymujący emeryturę powyżej tego progu będą otrzymywać czternastą emeryturę pomniejszoną o „złotówkę za złotówkę” powyżej tego progu. Minimalna kwota czternastej emerytury to 50 złotych brutto, jednak jeśli indywidualne wyliczenia wyjdą niższe niż ta kwota, to dodatkowe świadczenie emerytalne nie zostanie przyznane.

Terminy wypłat czternastej emerytury zostały ustalone w ustawie. W 2023 roku wypłaty będą realizowane w dwóch miesiącach: w sierpniu i we wrześniu. Osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS będą otrzymywać wypłatę we wrześniu. W tym samym miesiącu czternastą emeryturę otrzymają również osoby korzystające z emerytur w systemie mundurowym.

Aby otrzymać 14. emeryturę, nie trzeba składać żadnych wniosków ani dokumentów. ZUS automatycznie przelać świadczenie wszystkim uprawnionym seniorom w należnej wysokości. Kwoty wypłacane z tytułu 14. emerytury nie będą podlegać potrąceniom ani egzekucjom, a także nie będą miały wpływu na inne świadczenia finansowe.

W 2023 roku na wypłaty 14. emerytury rząd przeznaczył około 11,6 mln złotych. Wzrost wysokości czternastej emerytury ma zachodzić wraz z waloryzacją najniższej emerytury, która tradycyjnie odbywa się w marcu.

Jarosław Antoszczyk