Próg rentowności produkcji rzepaku wyjątkowo wysoko w tym sezonie

Próg rentowności produkcji rzepaku wyjątkowo wysoko w tym sezonie

W tym sezonie próg rentowności produkcji rzepaku jest ustawiony wyjątkowo wysoko. Aktualne koszty produkcji oraz wyceny rzepaku nie wróżą spektakularnych wyników finansowych na kolejny sezon. Dobre plony odrabiały nakłady. Plony rzepaku w skali kraju kształtowały się w bardzo szerokim przedziale, od najniższych na poziomie 1,5 t/ha do nawet 5,5 t/ha. W większości przypadków rezultaty poniżej 3 t/ha przyniosły stratę.

Próg rentowności w tym sezonie wynosił 3 t/ha, a średni nakład na rzepak można wycenić na kwotę 6 tysięcy zł/ha. W 2021 roku nakłady zwracały się już przy plonie na poziomie 1,5 t/ha. W 2022 roku rzepak był sprzedawany w okolicach 2950 – 3200 zł/t.

W tym roku tylko część rolników sprzedała rzepak powyżej 2000 zł/t. Wzrost nakładów poniesionych na produkcję dotyczył wszystkich kategorii zakupowych, zwłaszcza nawozów. Ochrona fungicydowa, insektycydowa oraz herbicydowa w wielu przypadkach przekraczała 1000 zł/ha. Doliczając nasiona odmiany mieszańcowej kosztujące około 500 zł/ha, uzyskujemy już 4500 zł kosztów bezpośrednich.

Koszty poszczególnych roboczogodzin, paliwo, ubezpieczenia, ewentualne czynsze dzierżawne czy obsługa kredytów na zakup ziemi również wpływają na ogólne nakłady. Produkcja ekonomiczna kosztuje około 4500 zł/ha, produkcja standardowa 5858 zł/ha, a produkcja intensywna niespełna 7000 zł/ha.

Rzepaki na południu kraju w standardowych i intensywnych technologiach poradziły sobie w tym sezonie, jednak dochód netto z uprawy jest bardzo niewielki. W ekonomicznej produkcji dochód wynosiłby około 2-3 tysięcy zł/ha, natomiast w standardowych technologiach dochód to 2 tysiące zł/ha przy plonie 4 t/ha.

Wobec niskich cen nawozów, które są nieadekwatne do potencjalnej ceny sprzedaży rzepaku, produkcja rzepaku może nie przynieść oczekiwanego zarobku.

Krzysztof Hajdas