Podwyżka zasiłku stałego w 2024 r.: Co się zmienia?

Podwyżka zasiłku stałego w 2024 r.: Co się zmienia?

Zasiłek stały to jedno z wielu świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które przysługują pełnoletnim osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy. W przyszłym roku, od 1 stycznia 2024 r., w życie wejdą zmiany dotyczące wysokości tego świadczenia. Czy będzie podwyżka zasiłku stałego?

Wprowadzone na mocy nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, przepisy zwiększą kwotę kryterium dochodowego potrzebnego do ustalenia wysokości zasiłku stałego. Dla osób samotnie gospodarujących wzrośnie ono z 100% do 130%, a dla osób w rodzinie z 100% do 130% kryterium dochodowego. Co więcej, minimalna wysokość zasiłku stałego zostanie podniesiona z 30 zł do 100 zł.

Nie ma jednak informacji o podwyżce maksymalnej kwoty zasiłku stałego w 2024 r. Obecnie wynosi ona 719 zł miesięcznie dla osób samotnie gospodarujących. Ustawa, która wprowadza te zmiany, została opublikowana w Dzienniku Ustaw 24 sierpnia 2023 r.

Sprawdź poniżej kilka często zadawanych pytań na ten temat:

FAQ:

1. Czy każda pełnoletnia osoba niezdolna do pracy otrzyma zasiłek stały?

Nie, aby otrzymać zasiłek stały, osoba powinna spełniać określone kryteria dochodowe oraz być niezdolną do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolną do pracy.

2. Jak ustala się wysokość zasiłku stałego?

Wysokość zasiłku stałego zależy od różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego, a dochodem podmiotu ubiegającego się o to świadczenie. Maksymalna kwota zasiłku stałego dla osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 1000 zł miesięcznie.

3. Czy zmiany dotyczą także osób w rodzinie?

Tak, przepisy dotyczą zarówno osób samotnie gospodarujących, jak i osób w rodzinie. W przypadku tych drugich, wysokość zasiłku stałego zależeć będzie od różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.

Przepisy te mają na celu zwiększenie wsparcia dla osób niezdolnych do pracy i spełniających określone kryteria dochodowe. Wprowadzone zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Paweł Banaś