Książeczka mieszkaniowa z PRL – ile jest warta?

Książeczka mieszkaniowa z PRL – ile jest warta?

Książeczka mieszkaniowa była wprowadzona w okresie Polski Rzeczpospolitej Ludowej jako sposób ułatwiania mieszkańcom gromadzenia pieniędzy na własne mieszkanie. Gdy kwota zgromadzona w książeczce była wystarczająco wysoka, właściciel otrzymywał premię gwarancyjną. System ten działał do lat 70. i 80. XX wieku, a głównymi przyczynami jego zaniechania były sytuacja gospodarcza i powtarzające się kryzysy.

Choć mieszkańcy Polski Ludowej mieli coraz trudniej gromadzić wystarczające środki na wkład własny z powodu cyklicznych kryzysów gospodarczych, nie wszyscy zdecydowali się wypłacić pieniądze z książeczek. Według informacji z dziennika „Fakt”, osoby te mogą obecnie starać się o wypłatę premii gwarancyjnej.

Według danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii, średnia wysokość premii gwarancyjnej wynosiła ponad 12 000 złotych w 2021 roku. Jednakże uzyskanie tych pieniędzy nie zawsze jest łatwe, nawet pomimo wzrostu kwoty premii co roku.

W 2021 roku wprowadzono wymóg rejestracji książeczek mieszkaniowych. Osoby, które nie zarejestrowały swoich książeczek, muszą się liczyć z opóźnieniem w wypłacie premii, jeśli zdecydują się na jej ubieganie.

W przypadku złożenia wniosku o likwidację zarejestrowanej książeczki mieszkaniowej po 1 stycznia 2023 roku, prawa do wypłaty premii gwarancyjnej właściciel otrzymuje 1 stycznia roku następnego po roku rejestracji, zgodnie z oficjalnym oświadczeniem banku PKO BP.

Krzysztof Hajdas