Nowy odcinek drogi S74 w województwie świętokrzyskim

Nowy odcinek drogi S74 w województwie świętokrzyskim

Firma Stecol Corporation otrzymała kontrakt o wartości około 1 miliarda złotych na budowę nowego odcinka drogi o długości 27,5 km, który znajdować się będzie w powiatach koneckim i kieleckim. Ten planowany fragment drogi połączony zostanie z już istniejącym odcinkiem Przełom/Mniów-węzeł Kielce Zachód. Nowa droga będzie posiadać dwie jezdnie i poprowadzona będzie częściowo nowym śladem, między innymi jako obwodnica miejscowości Smyków.

W ramach tego projektu zostaną zbudowane trzy węzły drogowe, które połączą nową trasę z istniejącym układem komunikacyjnym. Łącznie powstanie 32 obiekty inżynierskie, w tym 12 wiaduktów nad przejściami dla zwierząt oraz 6 mostów zintegrowanych z przejściami dla zwierząt. Dodatkowo, w miejscowości Rudzie Malenieckiej planowana jest budowa nowego obwodu utrzymania drogowego, a w Koliszowie, Jacentowie i Lisich Jamach zaplanowane są Miejsca Obsługi Podróżnych.

Obecnie trwają prace nad trzema kolejnymi odcinkami drogi ekspresowej S74. W styczniu złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla odcinka Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód o długości około 16,4 km. Oczekuje się, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w drugiej połowie roku, co umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych. Ponadto, w styczniu podpisano umowę na projekt i budowę 5-kilometrowego odcinka drogi pomiędzy węzłem Kielce Zachód a Kielcami. Aktualnie trwają prace nad dokumentacją projektową, a wniosek o wydanie decyzji ZRID ma zostać złożony pod koniec roku. Ten projekt planuje się zakończyć w drugiej połowie roku 2026.

W marcu rozpoczęły się prace budowlane na obwodnicy Opatowa o długości około 5 km, która obejmuje zarówno trasę DK9, jak i S74. Ta inwestycja, realizowana w systemie Projektuj i Buduj od czerwca 2021 roku, przewiduje zakończenie w ciągu niespełna dwóch lat. Dodatkowo, w październiku ubiegłego roku złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka drogi ekspresowej S74 między Opatowem a Niskiem oraz połączenia z trasą S19.

Krzysztof Hajdas