Dworek Obajtka: Nowe Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczno-Edukacyjno-lntegracyjno-Sportowo-Wypoczynkowe

Dworek Obajtka: Nowe Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczno-Edukacyjno-lntegracyjno-Sportowo-Wypoczynkowe

Dworek Obajtka, znajdujący się w przysiółku Borkówko pod Borkowem Lęborskim, przechodzi przeobrażenie. W 2017 roku Daniel Obajtek nabył tę nieruchomość, a teraz stworzył umowę z Zakopiańską Fundacją Handicap, która ma na celu przekształcenie dworku w Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczno-Edukacyjno-lntegracyjno-Sportowo-Wypoczynkowe.

Umowa między obiema stronami zakłada dzierżawę nieruchomości na okres 40 lat. Daniel Obajtek przekazał fundacji budynek o powierzchni 1150 metrów kwadratowych oraz 6,42 hektara ziemi. Fundacja zobowiązała się do przeprowadzenia niezbędnych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych i porządkowych.
Centrum rehabilitacyjne będzie posiadać wiele udogodnień, takich jak sala gimnastyczna, siłownia, basen, korty tenisowe, amfiteatr, altany i staw z plażą. Cała infrastruktura zostanie wybudowana na koszt fundacji.

Po zakończeniu umowy, Zakopiańska Fundacja Handicap zobowiązuje się do zwrócenia nieruchomości w stanie niepogorszonym, nie ponosząc żadnych roszczeń z tytułu poniesionych nakładów. Oznacza to, że Daniel Obajtek otrzyma nieruchomość w stanie pierwotnym, jednak wyremontowaną, odbudowaną i rozbudowaną o infrastrukturę rekreacyjno-sportową.

Wcześniej fundacja wyraziła zainteresowanie uzyskaniem dotacji od Fundacji KGHM na budowę centrum rehabilitacyjnego, jednak zostało to odrzucone. Mimo to, Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczno-Edukacyjno-lntegracyjno-Sportowo-Wypoczynkowe w dworku Obajtka jest nadal w fazie rozwoju i planowane są kolejne prace.

Decyzja Daniela Obajtka o przekazaniu swojej nieruchomości dla celów społecznie ważnych i rehabilitacyjnych jest godna pochwały. To nowe Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczno-Edukacyjno-lntegracyjno-Sportowo-Wypoczynkowe będzie miało pozytywny wpływ na populację osób z niepełnosprawnościami, dając im możliwość aktywności sportowej i edukacyjnej w pięknej okolicy Borkowka Lęborskiego. Jest to kolejny krok w kierunku budowy bardziej dostępnej i zintegrowanej społeczności.

Frequently Asked Questions:

1. Jaki cel ma umowa między Danielem Obajtkiem a Zakopiańską Fundacją Handicap?
Umowa zakłada dzierżawę nieruchomości na okres 40 lat w celu przekształcenia dworku w Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczno-Edukacyjno-lntegracyjno-Sportowo-Wypoczynkowe.

2. Jaką powierzchnię ma nieruchomość przekazana przez Daniela Obajtka?
Nieruchomość ma powierzchnię 1150 metrów kwadratowych, a także 6,42 hektara ziemi.

3. Jakie prace będą przeprowadzone przez fundację?
Fundacja zobowiązała się do przeprowadzenia prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych i porządkowych, aby przekształcić dworku w centrum rehabilitacyjne.

4. Jakie udogodnienia będzie posiadać centrum rehabilitacyjne?
Centrum rehabilitacyjne będzie posiadać takie udogodnienia jak sala gimnastyczna, siłownia, basen, korty tenisowe, amfiteatr, altany i staw z plażą.

5. Kto będzie pokrywał koszty budowy infrastruktury?
Cała infrastruktura zostanie wybudowana na koszt fundacji.

6. Jaką gwarancję zobowiązuje się fundacja zrobić po zakończeniu umowy?
Po zakończeniu umowy fundacja zobowiązuje się zwrócić nieruchomość w stanie niepogorszonym, nie ponosząc żadnych roszczeń z tytułu nakładów poniesionych na prace.

7. Jaką rolę odegra nowe centrum rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnościami?
Nowe Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczno-Edukacyjno-lntegracyjno-Sportowo-Wypoczynkowe będzie miało pozytywny wpływ na populację osób z niepełnosprawnościami, dając im możliwość aktywności sportowej i edukacyjnej w pięknej okolicy Borkowka Lęborskiego.

Definitions:
– Dworek Obajtka – to nieruchomość znajdująca się w przysiółku Borkówko pod Borkowem Lęborskim.
– Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczno-Edukacyjno-lntegracyjno-Sportowo-Wypoczynkowe – jest to nazwa, na którą zostanie przekształcony dworek Obajtka. Będzie to miejsce rehabilitacji, terapii, edukacji, integracji społecznej oraz możliwości aktywności sportowej i wypoczynku.
– Zakopiańska Fundacja Handicap – fundacja, która nawiązała umowę dzierżawy nieruchomości od Daniela Obajtka w celu stworzenia Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczno-Edukacyjno-lntegracyjno-Sportowo-Wypoczynkowego.

Related Links:
Główne domena KGHM
Strona internetowa Zakopiańskiej Fundacji Handicap
Strona internetowa Borkówka Lęborskiego

Julia Rządzińska