Jaki będzie limit przychodów dla działalności bez rejestracji firmy?

Jaki będzie limit przychodów dla działalności bez rejestracji firmy?

W 2024 r. będzie można osiągnąć około 38 700 zł rocznie bez konieczności zakładania firmy. Limit zależy od wysokości minimalnego wynagrodzenia, a obliczać się go będzie z formuły: 9x minimalne wynagrodzenie.

Dotychczasowy limit dla działalności nierejestrowanej wynosił 2700 zł miesięcznie, ale po nowelizacji będzie to limit roczny. Zakładając, że od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 4300 zł, roczny limit przychodów dla takiej działalności wynosić będzie 38 700 zł (9 x 4300 zł).

Przykładem może być właściciel domu położonego 300 metrów od plaży, który planuje sprzedawać turystom posiłki i napoje. W okresie lipiec, sierpień, wrzesień 2024 r. może osiągnąć prawie 39 000 zł przychodów, nie rejestrując przy tym działalności gospodarczej.

Aktualnie obowiązujące przepisy mówią, że działalność nierejestrowana nie stanowi działalności gospodarczej, jeśli jej przychód nie przekracza w żadnym miesiącu 75% minimalnego wynagrodzenia, a także jeśli osoba fizyczna nie wykonywała takiej działalności przez ostatnie 60 miesięcy.

Zmiana wprowadzona przez Prawo przedsiębiorców w marcu 2018 r. ma na celu przede wszystkim wprowadzenie rocznego limitu przychodu, do wysokości którego możliwe będzie prowadzenie działalności nieewidencjonowanej, czyli bez rejestracji firmy. Zamiast dotychczasowej miesięcznej kwoty 75% minimalnego wynagrodzenia, proponuje się roczną kwotę 9-krotność minimalnego wynagrodzenia.

Te zmiany mają na celu ułatwienie prowadzenia działalności nieewidencjonowanej, zwłaszcza dla osób takich jak rękodzielnicy, rzemieślnicy czy producenci wyrobów sprzedawanych w krótkim okresie czasu.

Dodatkowo proponuje się skrócenie okresu „karencji” z 60 do 24 miesięcy, który musi upłynąć od zakończenia działalności gospodarczej do podjęcia działalności nieewidencjonowanej, oraz skorzystania z ulgi na start w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Krzysztof Hajdas