Dodatkowe pieniądze dla osób o najniższych emeryturach

Dodatkowe pieniądze dla osób o najniższych emeryturach

Trzynasta emerytura jest świadczeniem opodatkowanym objętym składką. NFZ jest największym beneficjentem trzynastki, pobierając od każdej wypłaconej kwoty 9%. W rezultacie trzynasta emerytura w 2023 roku wzrosła z 1338,44 zł brutto w 2022 do 1588,44 zł brutto, ale podatek musi zostać pobrany od tej kwoty. Jednak istnieją dwa przypadki, w których emeryci otrzymają zwrot podatku.

Pierwszy przypadek to sytuacja, gdy emerytura brutto razem z trzynastą emeryturą brutto nie przekracza kwoty wolnej od podatku, czyli 2,5 tys. zł. Wtedy nie musi zostać pobrana zaliczka.

Drugim przypadkiem jest, gdy emerytura razem z trzynastą emeryturą nie przekracza 30 tys. zł. W takim przypadku wypłata trzynastej emerytury nie wymaga zapłaty podatku, a osoba otrzyma zwrot pobranej zaliczki.

Według wyliczeń „Faktu”, zwrot pobranej zaliczki od trzynastej emerytury mogą otrzymać osoby o emeryturze lub rencie od 1 tys. zł brutto przed waloryzacją do około 2,2 tys. zł. Oznacza to zwrot nawet do 180 zł.

Dodatkowo, do Sejmu wpłynął projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Emerytury pomostowe są świadczeniami okresowymi, które przysługują osobom wykonującym pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, których możliwość wykonywania pracy istotnie zmniejsza się wraz z wiekiem. Aby ubiegać się o emeryturę pomostową, kobiety muszą mieć skończone 55 lat, a mężczyźni 60.

Julia Rządzińska