E-faktury: Zmiany planów rządu w zakresie systemu

E-faktury: Zmiany planów rządu w zakresie systemu

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że w tym roku nie będzie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W wyniku wykrycia krytycznych błędów, rząd zdecydował się na przeprowadzenie audytu informatycznego i przełożenie terminu wdrożenia systemu. Zmiana ta może mieć skutki dla planowanych dochodów związanych z VAT.

Decyzję o przesunięciu terminu wprowadzenia obowiązkowego KSeF ogłosił minister finansów, Andrzej Domański, na konferencji prasowej 19 stycznia. Celem systemu jest zapewnienie przedsiębiorcom komfortu w korzystaniu z e-faktur i minimalizowanie przeszkód w prowadzeniu działalności gospodarczej. Niestety, błędy w systemie uniemożliwiają jego wprowadzenie w planowanym terminie.

Choć Krajowy System e-Faktur jest już dostępny dla chętnych od 1 stycznia 2022 roku, obowiązkowość jego stosowania miała się rozpocząć od 1 lipca 2024 roku. Teraz wiadomo, że ten plan nie zostanie zrealizowany. Rząd zakładał, że wprowadzenie systemu pozwoli na zwiększenie dochodów z VAT o 0,9 miliarda złotych, jednak inflacja niższa od oczekiwanej może stanowić problem dla tych planów.

Rząd liczył na silny wzrost konsumpcji, działanie nowego systemu e-faktur oraz rezygnację z zerowego VAT na żywność w celu zwiększenia dochodów z VAT. Choć w latach rządów PiS udało się znacznie zmniejszyć lukę VAT, wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur mogłoby jeszcze bardziej uszczelnić system. Jednak konieczność naprawy błędów w systemie przesunięła jego obowiązkowe wdrożenie.

Dr Grzegorz Poniatowski, ekspert z Center for Social and Economic Research, uważa, że istnieje potencjał dla dalszego uszczelniania ściągalności VAT i zwiększenia dochodów z tego podatku. Jednak realizacja planowanych wzrostów dochodów o 62 miliardy złotych w porównaniu do prognozy na 2023 rok będzie wyzwaniem. Spełnienie tych założeń budżetowych może być trudne, zwłaszcza biorąc pod uwagę potrzebę usprawnienia systemu o taką wartość w tak krótkim czasie.

Przełożenie terminu obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur otwiera pytania dotyczące długoterminowych perspektyw tego rozwiązania. Czy Wprowadzenie systemu wpłynie pozytywnie na dochody z VAT? Czy można oczekiwać dalszego zmniejszenia luki VAT? Odpowiedzi na te pytania będą zależeć od dalszych działań rządu i ewentualnych korekt w planach dotyczących e-faktur.

FAQ sekcja:

1. Czym jest Krajowy System e-Faktur (KSeF)?
Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest systemem wprowadzonym przez Ministerstwo Finansów, który ma umożliwić przedsiębiorcom korzystanie z elektronicznych faktur i minimalizować przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej.

2. Dlaczego termin wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur został przesunięty?
Ministerstwo Finansów zdecydowało o przeprowadzeniu audytu informatycznego w związku z wykryciem krytycznych błędów w systemie KSeF. W rezultacie termin wprowadzenia systemu został przełożony.

3. Jakie mogą być skutki przesunięcia terminu wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur?
Przesunięcie terminu wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur może mieć skutki dla planowanych dochodów związanych z VAT.

4. Czy Krajowy System e-Faktur jest już dostępny dla przedsiębiorców?
Tak, Krajowy System e-Faktur jest dostępny dla chętnych od 1 stycznia 2022 roku.

5. Kiedy miała się rozpocząć obowiązkowość korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur?
Obowiązkowość korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur miała się rozpocząć od 1 lipca 2024 roku.

Definicje kluczowych terminów:

– Krajowy System e-Faktur (KSeF) – system wprowadzony przez Ministerstwo Finansów, umożliwiający przedsiębiorcom korzystanie z elektronicznych faktur i minimalizowanie przeszkód w prowadzeniu działalności gospodarczej.

– VAT – skrót od „Value Added Tax” (podatek od wartości dodanej), obowiązkowy podatek płacony przez przedsiębiorców na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji towarów lub usług.

Przydatne linki:

gov.pl – strona rządu RP
mf.gov.pl – strona Ministerstwa Finansów
ec.europa.eu – strona Komisji Europejskiej ds. podatków i cel
cpb.nl – informacje na temat podatków i raporty badawcze

Paweł Banaś