Dodatek pielęgnacyjny dla seniorów w Polsce

Dodatek pielęgnacyjny dla seniorów w Polsce

Waloryzacja, trzynasta, a wkrótce także czternasta emerytura to nie wszystko, na co mogą liczyć seniorzy. Oprócz podstawowego świadczenia niektórym emerytom lub rencistom przysługuje m.in. dodatek pielęgnacyjny.

Ta forma wsparcia kierowana do osób, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, a także tym, którzy ukończyli 75 lat. W pierwszym przypadku, aby otrzymać świadczenie, na specjalnym druku należy przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia i dołączyć je do wniosku o dodatek pielęgnacyjny. Druk OL-9 powinien wypełnić lekarz prowadzący najpóźniej na miesiąc przed dniem, w którym złożony zostanie wniosek.

Osoby po 75. roku życia pieniądze dostają z automatu. Aktualnie wysokość tego dodatku do emerytury wynosi 294 zł 39 gr. Przed marcową waloryzacją było to 256 zł 44 gr.

Julia Rządzińska