Europejskie firmy poniosły straty w Rosji po inwazji na Ukrainę

Europejskie firmy poniosły straty w Rosji po inwazji na Ukrainę

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, europejskie firmy poniósły straty w Rosji o wartości co najmniej 100 mld euro (440 mld zł). Badanie przeprowadzone wśród największych europejskich przedsiębiorców wykazało, że łącznie 176 firm, które opublikowały raporty za 2022 r. i sprawozdania finansowe z tego roku, odnotowało jakiś rodzaj strat.

Po wybuchu konfliktu na Ukrainie, sytuacja gospodarcza w Rosji znacznie się pogorszyła. Firmy z Europy, które prowadziły działalność w Rosji, odczuły negatywne skutki tej sytuacji. Inwazja Rosji na Ukrainę doprowadziła do zamrożenia inwestycji, spadku sprzedaży i ogólnego załamania się rynku.

Badanie pokazało, że wiele firm zostało zmuszonych do zawiesz

Paweł Banaś