Inwestycja w Tuatarę wzmocni kompetencje konsultingowe grupy Euvic

Inwestycja w Tuatarę wzmocni kompetencje konsultingowe grupy Euvic

Firma Euvic 2030, wehikuł inwestycyjny założony przez firmę Euvic i Gemini Holding, podjął decyzję o zainwestowaniu w spółkę Tuatara. Tuatara specjalizuje się w konsultingu i technologii związanej z automatyzacją procesów, rozwiązaniami kognitywnymi, analityką i nauką danych. Nowy inwestor po podwyższeniu kapitału i zakupie udziałów będzie posiadał niecałe 20% udziałów. Wartość transakcji jest szacowana na kilka milionów złotych.

Euvic ma wysokie oczekiwania wobec tej inwestycji. Liczy na wzmocnienie kompetencji konsultingowych grupy, zwłaszcza w zakresie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI) i analizy danych. Jest to również zapewnienie większej wartości dla klientów działających w różnych sektorach, takich jak sektor finansowy, publiczny, ubezpieczeniowy, przemysłowy, obronny, ochrony środowiska i morski.

Tuatara działa na rynkach europejskich i Bliskiego Wschodu, zwłaszcza w Omanie i innych krajach Zatoki Perskiej. Spółka współpracuje m.in. z Omantelem, wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Omanie, oraz jest partnerem programu kosmicznego w Omanie. W roku 2022 spółka osiągnęła przychód w wysokości 30 milionów złotych, a w tym roku planuje wzrost sprzedaży do 42 milionów złotych.

Krzysztof Goworek, prezes Tuatary, wyraża zadowolenie z pozyskania nowego inwestora. Widzą już pierwsze efekty współpracy, która umożliwia im wspólne oferowanie produktów i usług opartych na własnych rozwiązaniach i technologii. Ważne jest również zwiększenie obecności grupy Euvic na Bliskim Wschodzie, gdzie od lat wdrażają swoje rozwiązania.

Dotychczas jedynym inwestorem instytucjonalnym w Tuatarę był fundusz Rubicon Partners, zaangażowany w spółkę od 2015 roku. Współpraca strategiczna rozpoczęła się od zidentyfikowania dużej ilości projektów IT na Bliskim Wschodzie. Zapotrzebowanie na szybką informatyzację regionu i wysokie budżety projektowe napotykały jednak na brak wysoko wykwalifikowanych lokalnych zasobów deweloperskich. Współpraca z grupą Euvic jest realizacją planów mających na celu budowę czołowego dostawcy rozwiązań IT z Polski dla krajów Bliskiego Wschodu oraz stania się częścią jednej z największych grup kapitałowych w Polsce.

Julia Rządzińska