Bezpieczny kredyt 2 procent zmienił rynek nieruchomości

Bezpieczny kredyt 2 procent zmienił rynek nieruchomości

Według raportu AMRON-SARFiN Bezpieczny kredyt 2 procent znacząco wpłynął na rynek nieruchomości. Oprócz beneficjentów programu rządowego, skorzystali również sprzedający, którzy podnieśli ceny ofertowych mieszkań. To jednak negatywnie odbiło się na przeważającej grupie kupujących, którzy nie spełnili warunków kredytu z dopłatą.

Raport wyraźnie ukazuje, że Bezpieczny kredyt 2 procent, mający pomóc w osiągnięciu celu jakim jest posiadanie własnego mieszkania, znacząco zmienił rynek nieruchomości. Ceny mieszkań w ciągu ostatnich 6 miesięcy wzrosły szybciej niż przed wprowadzeniem programu kredytowego.

Na portalach ogłoszeniowych można zauważyć znaczny wzrost ofert w przedziale cenowym 700-800 tys. zł, czyli maksymalnej wartości środków dostępnych dla kredytobiorców Bezpiecznego kredytu 2 procent. To świadczy o tym, że rynek dostosowuje się do nowych warunków kredytowych.

Analizując dane, można stwierdzić, że już od grudnia 2022 roku ceny mieszkań w Warszawie zaczęły rosnąć. Od marca 2023 roku wzrost ten jeszcze przyspieszył, a obecnie średnia cena jednostkowa wynosi około 16 tys. zł/m kw. W ciągu zaledwie 6 miesięcy nastąpił wzrost o 10 proc.

W Krakowie, pół roku temu, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, średnia cena mieszkań wynosiła 12,5 tys. zł/m kw. Obecnie ceny te wzrosły odpowiednio do 14 tys. zł/m kw. na rynku pierwotnym i 14,5 tys. zł/m kw. na rynku wtórnym.

Podobne tendencje można zaobserwować na gdańskim rynku nieruchomości, choć nieco mniej dynamiczne niż w Warszawie i Krakowie. Średnia cena ofertowa mieszkań wzrosła o 8 proc. na rynku pierwotnym i 5 proc. na rynku wtórnym od grudnia 2022 roku do lipca 2023 roku.

Program Bezpieczny kredyt 2 procent, jak wiele innych rządowych działań mających na celu wspieranie zdolności kredytowej Polaków, przede wszystkim skutkuje wzrostem popytu na mieszkania. Wykorzystują to sprzedający, którzy podnoszą ceny ofertowe mieszkań. Pozytywne efekty wprowadzonego programu odczują tylko ci, którzy spełnią warunki Bezpiecznego kredytu 2 procent, natomiast dla większości potencjalnych kupujących (którzy nie mają możliwości spełnienia tych warunków) zakup własnego mieszkania staje się coraz bardziej odległy – ocenia AMRON.

Raport AMRON-SARFiN to cykliczna publikacja prezentująca informacje o rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości mieszkaniowych, opracowywana przez Centrum AMRON na podstawie danych gromadzonych w międzybankowych systemach wymiany informacji AMRON i SARFiN, a także danych publikowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski.

Bezpieczny kredyt 2 procent to element programu rządowego Pierwsze mieszkanie. Do tej pory podpisano 1192 umowy i przeprowadzono około tysiąca transakcji zakupu nieruchomości. W ciągu 5 tygodni złożono 24 tysiące wniosków. Kredyt ten z okresowo stałą stopą procentową może być zaciągnięty przez osoby do 45. roku życia. Przynajmniej jednej osobie w przypadku małżeństwa lub osób prowadzących gospodarstwo domowe, musi spełnić warunek wieku. Kwota kredytu nie może przekroczyć 500 tys. zł lub 600 tys. zł w przypadku, gdy kredytobiorca ma wspólnie z małżonkiem gospodarstwo domowe lub ma co najmniej jedno dziecko. Maksymalny wkład własny może wynieść 200 tys. zł.

Krzysztof Hajdas