Jak utylizować paragony?

Jak utylizować paragony?

Większość paragonów nie nadaje się do recyklingu ze względu na ich skład. Paragony, które otrzymujemy w sklepach, są wykonane z papieru termicznego. Oznacza to, że zamiast używać atramentu na standardowym papierze, chemikalia zawarte w tym rodzaju papieru reagują z ciepłem, aby wyświetlić wymagany tekst na paragonie. Papier termiczny jest powlekany przemysłową substancją chemiczną używaną do produkcji niektórych tworzyw sztucznych i żywic.

Paragony wykonane z papieru termicznego nie nadają się do recyklingu i powinny być umieszczane w kontenerach na śmieci zmieszane. Wszystkie tego typu „świstki” nie są pozyskiwane przez zakłady, które przetwarzają makulaturę.

Niektóre sklepy wprowadziły do codziennego użytku niebieskie paragony, które są wykonane z recyklingu i posiadają certyfikat FSC, co oznacza, że są bardziej przyjazne dla środowiska. Paragony te również powinny być umieszczane w pojemniku na odpady zmieszane.

Oba rodzaje paragonów – zarówno te wykonane z papieru termicznego, jak i z recyklingu – nie nadają się do recyklingu. Mają zbyt krótkie włókna celulozowe, aby mogły być wykorzystane do produkcji innego papieru.

Dlatego ważne jest, aby właściwie utylizować paragony poprzez umieszczenie ich w odpowiednich pojemnikach na śmieci zmieszane. W ten sposób możemy dbać o środowisko i przyczynić się do ograniczenia produkcji odpadów.

Julia Rządzińska