Giełda w Warszawie spadła w związku z umocnieniem dolara

Giełda w Warszawie spadła w związku z umocnieniem dolara

Indeksy giełdowe na warszawskim parkiecie zakończyły czwarty dzień na minusie, podobnie jak rynki bazowe. Umocnienie dolara i wyprzedaż obligacji spowodowały wzrost awersji do ryzyka. WIG20 stracił 0,40 proc., WIG był o 0,47 proc. niżej, mWIG40 zanotował spadek o 0,82 proc., a sWIG80 o 0,5 proc. Mimo niewielkich zmian na indeksach, można zauważyć przewagę podaży na rynku, gdzie spadki dotknęły 49 proc. kursów, a wzrosty jedynie 32 proc.

Warto zwrócić uwagę na kurs JSW, który wzrósł o 9,19 proc., najwięcej od 28 sierpnia. Wzmocnienie kursu wynikało z nowej pozytywnej rekomendacji analityka Citi, który podniósł rekomendację dla akcji JSW do „kupuj” z „neutralnie” oraz podwyższył cenę docelową z 43 do 90 zł.

Natomiast kurs CD Projektu wzrósł o 2,17 proc. po aktualizacji rejestru „krótkiej” sprzedaży, który pokazał zmniejszenie pozycji funduszu Point72 Asset Management. Dodatkowo, ambitne założenia i warunki programu motywacyjnego dla zarządu spółki wpłynęły pozytywnie na notowania.

Na pozostałych segmentach rynku odnotowano również niektóre wzrosty. Kursy KGHM-u, Dino i Orlenu zyskały odpowiednio o 2,22 proc., 1,44 proc. i 0,07 proc.

Warto również zauważyć, że kurs Seriniusa wzrósł o 38,17 proc., informując o możliwej okazji biznesowej w Republice Angoli. Natomiast kurs Fon spadł o 25,71 proc. w związku z dopuszczeniem do obrotu ponad 140 mln akcji bonusowych.

Wnioskiem z notowań na warszawskiej giełdzie jest silniejsza presja podaży, która wpłynęła na spadki indeksów. Dodatkowo, umocnienie dolara i oczekiwania dotyczące decyzji Europejskiego Banku Centralnego oraz danych z USA wpłynęły na nastroje inwestorów.

Sekcja FAQ na podstawie głównych tematów i informacji przedstawionych w artykule:

1. Jak zakończyły się notowania indeksów giełdowych na warszawskim parkiecie?
Indeksy giełdowe na warszawskim parkiecie zakończyły czwarty dzień na minusie.

2. Jakie wydarzenia wpłynęły na wzrost awersji do ryzyka?
Umocnienie dolara i wyprzedaż obligacji spowodowały wzrost awersji do ryzyka.

3. Jakie indexy zanotowały spadki?
WIG20 stracił 0,40 proc., WIG był o 0,47 proc. niżej, mWIG40 zanotował spadek o 0,82 proc., a sWIG80 o 0,5 proc.

4. Jakie było stosunkowo większe występowanie podaży na rynku?
Spadki dotknęły 49 proc. kursów, a wzrosty jedynie 32 proc.

5. Jaką rekomendację podniósł analityk Citi dla akcji JSW?
Analityk Citi podniósł rekomendację dla akcji JSW do „kupuj” z „neutralnie”, a także podwyższył cenę docelową z 43 do 90 zł.

6. Jakie zmiany miały miejsce w „krótkiej” sprzedaży akcji CD Projekt?
Rejestr „krótkiej” sprzedaży pokazał zmniejszenie pozycji funduszu Point72 Asset Management, co wpłynęło pozytywnie na notowania CD Projektu.

7. Które inne spółki odnotowały wzrosty na rynku?
KGHM, Dino i Orlen odnotowały wzrosty, odpowiednio o 2,22 proc., 1,44 proc. i 0,07 proc.

8. Jakie wydarzenia wpłynęły na kurs Seriniusa i Fon?
Kurs Seriniusa wzrósł o 38,17 proc. z powodu możliwej okazji biznesowej w Republice Angoli, natomiast kurs Fon spadł o 25,71 proc. z powodu dopuszczenia do obrotu ponad 140 mln akcji bonusowych.

Przeinstaluj dostawcę przeglądarki na rynku.
Nawigacja użytkownika:
Przejdź do „start”.

Definicje kluczowych terminów i żargonu użytego w artykule:
– Indeksy giełdowe: to liczby lub wskaźniki używane do monitorowania zmian cen akcji spółek notowanych na giełdzie. Są używane do reprezentowania wybranego sektora gospodarki lub całkowitego rynku akcji.
– Awersja do ryzyka: oznacza, że inwestorzy są bardziej ostrożni i unikają inwestycji o wysokim ryzyku, zazwyczaj z powodu niepewności na rynku finansowym.
– Rekomendacja analityka: sugestia lub opinia analityka finansowego dotycząca inwestycji, zazwyczaj w postaci „kupuj”, „trzymaj” lub „sprzedaj”.
– „Krótka” sprzedaż: strategia, w której inwestorzy sprzedają akcje, które nie posiadają, licząc na spadek ich wartości, aby móc je później kupić taniej i zrealizować zysk.
– Posałuszeństwo podaży: sytuacja, w której popyt na akcje na rynku jest niższy niż podaż, co prowadzi do spadku cen.

Sugerowane powiązane linki do domeny głównej:
gpw.pl – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)
citigroup.com – Citigroup – globalny bank inwestycyjny i usługowy
cdprojekt.com – strona główna CD Projekt – polskiego wydawcy gier wideo
kghm.pl – strona główna KGHM – polskiego producenta miedzi i srebra
orlen.pl – strona główna Orlenu – polskiego koncernu naftowego
dino.pl – strona główna Dino – polskiej sieci supermarketów spożywczych
fon.pl – strona główna Fonu – polskiego operatora sieci komórkowej

Jarosław Antoszczyk