Wzrost liczby upadłości podmiotów gospodarczych w drugim kwartale 2023 roku

Wzrost liczby upadłości podmiotów gospodarczych w drugim kwartale 2023 roku

W drugim kwartale 2023 roku odnotowano 97 upadłości podmiotów gospodarczych, co oznacza wzrost o 21,3% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, informuje Główny Urząd Statystyczny (GUS). Jednak w ujęciu kwartalnym zanotowano spadek liczby upadłości. W pierwszym kwartale 2023 roku było ich 122, a w czwartym kwartale 2022 roku – 117.

Według danych GUS, wzrost liczby upadłości odnotowano przede wszystkim w sektorach przemysłu (30 wobec 17), usług (16 wobec 13), zakwaterowania i gastronomii (5 wobec 1) oraz innych sekcjach (10 wobec 2).

Z kolei spadek liczby upadłości zaobserwowano w sektorze handlu; naprawie pojazdów samochodowych (18 wobec 23), budownictwie (9 wobec 14) oraz informacji i komunikacji (2 wobec 3). Liczba upadłości w sektorze transportu i gospodarki magazynowej pozostała niezmieniona (7 podmiotów).

W przypadku różnych form prawnych, większa liczba upadłości dotyczyła spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (72 wobec 56 jednostek) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (11 wobec 9 jednostek). Wśród ogłoszonych upadłości, 74,2% stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w porównaniu do 70% udziału w drugim kwartale 2022 roku), a 11,3% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (udział ten był taki sam jak w drugim kwartale 2022 roku).

Paweł Banaś