Niemiecki indeks PMI ujawnia spowolnienie gospodarcze

Niemiecki indeks PMI ujawnia spowolnienie gospodarcze

Niemiecki indeks PMI (Purchasing Managers’ Index), który ocenia aktywność przemysłową na podstawie opinii menedżerów firm, wskazuje na stagnację lub nawet recesję w Niemczech. Działalność przemysłowa w naszym sąsiedztwie, a jednocześnie w naszym największym partnerze handlowym, maleje.

Według danych PMI dla lipca 2022 roku, wynik dla Niemiec wynosił zaledwie 38,8 punktów, co jest bardzo niskim poziomem w porównaniu do polskiego wyniku (43,5 punktów) w tym samym okresie. Produkcja przemysłowa w Niemczech spadła o 1,5% w porównaniu do maja i aż o 1,7% w porównaniu do czerwca 2021.

Jednym z głównych czynników wpływających na wynik jest słaba kondycja niemieckiego sektora motoryzacyjnego. Eksperci prognozują, że w drugiej połowie roku Niemcy mogą wejść w recesję, co wskazują zamówienia firm i zapowiedzi zwolnień pracowników.

Niestety, słaba kondycja gospodarki niemieckiej już wpływa na Polskę, ponieważ w drugim półroczu tego roku również obserwujemy spowolnienie w sektorze przemysłowym. Produkcja, liczba nowych zamówień, eksport i zatrudnienie spadły w lipcu w porównaniu do czerwca. Jednak niektórzy eksperci uspokajają, że polska gospodarka, będąca już mniej uzależniona od Niemiec, nie odczuje tych problemów tak bardzo jak wcześniej.

Julia Rządzińska