Rząd polski zarobił 90 mld złotych na sprzedaży uprawnień do emisji CO2

Rząd polski zarobił 90 mld złotych na sprzedaży uprawnień do emisji CO2

W ciągu ponad 10 lat istnienia programu ETS polski budżet zarobił na sprzedaży uprawnień do emisji CO2 łącznie prawie 90 mld złotych, według danych giełdy EEX i Ministerstwa Finansów. Od 2020 roku wpłynęło 75 mld złotych.

Połowa tych środków powinna teoretycznie zostać przeznaczona na inwestycje mające na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Druga połowa może być wykorzystana na różne cele, takie jak sfinansowanie 13. i 14. emerytury, czyli podwyżki z 500 złotych do 800 złotych. Rząd ma w ten sposób środki na pokrycie części wzrostu cen energii i towarów o dużym zużyciu energii dla wszystkich.

Na aukcji giełdy EEX w Lipsku, która odbyła się 2 sierpnia, państwo sprzedało uprawnienia do emisji prawie 4 mln ton CO2 po cenie 81,39 euro za sztukę, co dało łączną sumę 110 mln euro, czyli około 487 mln złotych. Największy dochód uzyskano w marcu tego roku, kiedy udało się przyciągnąć 3,4 mld złotych. Od początku roku do 2 sierpnia wpłynęło już 15,4 mld złotych. W porównaniu, w całym 2022 roku było to 23,3 mld złotych.

Paweł Banaś